x

CÁCH XEM VẬN HẠN TRONG LÁ SỐ TỬ VI

04-30-2018 | Kiến thức Tử Vi, Tử Vi trung cấp | Admin

Cách xem vận hạn trong lá số Tử Vi!

Xem tiểu hạn trong lá số Tử Vi cần phải kết hợp với xem đại hạn trong 10 năm hiện tại. Tiểu hạn thường nương theo đại vận. Ví như đại vận tốt mà tiểu vận cũng tốt thì năm đấy sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Còn như đại vận xấu mà tiểu vận năm tốt thì cái tốt đấy cũng bị giảm đi nhiều. Đồng thời tiểu vận là sự hiện rõ đại vận trong một năm về các biến cố, thông qua các sao trình bày ở dưới đây để luận đoán biến cố trong năm.

 

Cách xem hạn trong Tử Vi

Cách xem vận hạn trong lá số Tử Vi

 

1. Các sao trong Tiểu vận

Thấy sao tốt mà không bị hung tinh phá, không bị Tuần Triệt cản, mới thật được tốt.

Thấy sao xấu, nhưng có sao giải (Khoa, Lộc, Quan Phúc; Khôi Việt, Tồn) hay sao cản (Tuần, Triệt, Tài, Thọ) thì tai hoạ giảm xuống hoặc tránh được.

– Vận thi đậu, thăng tiến công danh:

Xương, Khúc

Khôi, Việt

Khoa, Quyền, Lộc

Tả, Hữu, Tứ Linh

Long, Phượng, Hổ, Cái

Mã ngộ Tràng Sinh

Mã khốc khách

Đào, Hồng, Hỷ

Phụ, Cáo

– Vận phát tài làm giàu:

Tham Vũ Lộc đồng cung

Song Lộc

Lộc Mã

Kiếp, Không (miếu)

Hoả, Linh (miếu)

– Vận thành hôn:

Tả, Hữu, Long, Phượng, Nhật, Nguyệt Đào, Hồng, Riêu, Hỷ, Hỷ Thần, Thanh Long

– Vận sinh con:

Thai, Sinh, Vượng; Tả, Hữu; Hồng, Đào, Long, Phượng

Thiên Hỷ, Hỷ Thần, Thanh Long

Vận đến cung Dương, có Nam Đẩu nhiều sao Dương: Sinh con trai

Vận đến cung Âm, có Bắc Đẩu, nhiều sao Âm: Sinh con gái

Cung Dương, Bắc Đẩu hay cung Âm, Nam Đẩu: Cứ theo nhiều sao Dương hay nhiều sao Âm mà đoán là sinh trai hay sinh gái. Cung Vô Chính Diệu: Xem Chính Diệu cung xung chiếu. Xem cả hai vợ chồng mới đúng.

– Vận tù tội:

Sát, Hình, Phá Liêm Hình, Liêm Phá, Liêm Tham (ở Tỵ Hợi)

Bạch Hổ + Đường Phù (Các cách trên, thêm Không Kiếp, Cô Quả, Lưu Hà, Kiếp Sát rõ hơn)

– Vận tán tài:

Đại Tiểu Hao

Kình, Đà

Lương thêm sát tinh

– Vận phát và tán:

Song Hao

– Vận thay đổi:

Đồng

– Vận ốm đau:

Kinh, Đà

Không, Kiếp

– Vận lừa gạt tai họa nặng:

Kinh, Đà

Không, Kiếp

– Vận tang thương:

Khốc Hư, Tang, Điếu,Hổ

Cô, Quả

– Vận chết:

Đại vận xấu báo hiệu sự chết. Và đại tiểu vận trùng phùng.
Hoặc tiểu vận có những sao nặng như đại vận hoặc những sao nặng khác cộng thêm vào.
Cộng với hàng Can của năm khắc hàng Can của tuổi.

Nghiên cứu lá số Tử Vi, ta có thể biết được vận hạn cuộc đời của đương số. Trong Tử Vi, có các loại vận là: Đại vận 10 năm, tiểu vận 1 năm, vận tháng, vận ngày, vận giờ. Có người cho rằng: Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Phúc tốt. Hoặc Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt… Biết trước vận hạn giống như tự trang bị cho mình một tấm bản đồ “cuộc đời” tránh cho bản thân bị lạc đường.

Xem thêm: Hướng dẫn xem Tử Vi căn bản

Chat ngay