x

Truyền Kỳ về Tử Vi

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ CHUẨN XÁC CỦA QUẺ DỊCH

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ CHUẨN XÁC CỦA QUẺ DỊCH

Câu chuyện thứ nhất về học trò Khổng Tử Trong quyển “Luận Hành” của Vương Sung ghi chép lại câu chuyện về môn đồ của Khổng Tử là Tử Cống làm sứ giả đi khắp nơi để truyền bá tư

LỘC TỔN MỆNH SUY VÌ CẢI SỐ, THỜI VẬN KHÔNG THÔNG CHỚ CƯỠNG CẦU

LỘC TỔN MỆNH SUY VÌ CẢI SỐ, THỜI VẬN KHÔNG THÔNG CHỚ CƯỠNG CẦU

Khổng Tử người tinh thông mệnh lý học từng thốt lên câu “Thời vận không thông mưu cầu vô ích”. Cho thấy ngay cả việc ông xem mệnh đoán vận nhưng vẫn phải tuân theo đúng vận trình đời người,

PHÉP BÓI TOÁN ĐẠI LỤC NHÂM, CHƯA HỎI ĐÃ BIẾT VIỆC CẦN XEM

PHÉP BÓI TOÁN ĐẠI LỤC NHÂM, CHƯA HỎI ĐÃ BIẾT VIỆC CẦN XEM

Phép bói toán Đại Lục Nhâm chưa hỏi đã biết việc cần xem Phép bói toán là phương pháp mà bằng cách nào đó nhìn ra được thiên cơ của trời đất, có thể là bằng gieo quẻ Kinh Dịch, xem

XEM QUẺ DỊCH CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC TRONG ĐỜI CÓ BAO NHIÊU TÀI SẢN

XEM QUẺ DỊCH CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC TRONG ĐỜI CÓ BAO NHIÊU TÀI SẢN

Vào những năm Đường Thái Tông ở Trung Quốc có một người tên là Lý Thuần Phong, người Ung Châu, tinh thông thiên văn lịch pháp. Có thể “dự đoán cát hung” cực kỳ chuẩn xác, từng nhậm chức Thái

Chat ngay