x

GIẢI ĐOÁN TIỂU HẠN QUA 8 CÂU PHÚ KINH ĐIỂN TRONG TỬ VI

Ngày đăng: 10-03-2023

Tiểu hạn trong Tử Vi là gì?

Tiểu hạn là những gì xảy ra với con người trong một năm. Tiểu hạn có hạn tốt và hạn xấu. Trước khi xét tính chất các sao trong cung Tiểu hạn, nên lưu ý đến ngũ hành Thiên can Địa chi có xung khác với tuổi của mình hay không. Ví dụ như tuổi Canh Dần đến năm Bính Thân. Thiên can là Bính Hỏa khắc Canh Kim. Ðịa chi là Thân Kim khắc Dần Mộc. Như vậy gọi là năm Thiên khắc Ðịa Xung, dễ xảy rắc rối, tai ương. Dù gặp nhiều sao tốt cũng bị giảm bớt đi, nếu có nhiều sao xấu thì lại càng hung bạo.

Tiếp theo, xem đến hành của năm tiểu hạn là hành gì, sinh khắc với bản mệnh thế vững hay không?

Ví dụ: năm nay Kỷ Hợi 2019 năm nay có ngũ hành Nạp âm là Bình Địa Mộc – Cây mọc ở đồng bằng. Hành Mộc, sẽ khắc với người có ngũ hành nạp âm Thổ như Canh Tý, Tân Sửu. Tất cả mọi người tuổi Tỵ đối với năm nay đều là năm xung. Năm nay làm ăn sẽ không khấm khá và thậm chí có thể còn gặp tai nạn nữa. Vì là năm Mộc cho nên tốt cho những có mệnh Mộc hay Hỏa, vất vả cho mệnh Thủy, bất lợi cho mệnh Thổ.

 

 

Câu phú kinh điển khi giải đoán tiểu hạn

Một yếu tố khi xem tiểu hạn năm, ta lấy ngũ hành nạp âm của bản mệnh so sánh với ngũ hành bát quái của cung tiểu hạn để xem sự tốt xấu thế nào. Vì đây chính là cái căn bản, cái gốc, yếu tố Sao số chỉ là cái thân, cái ngọn để đoán tiểu hạn.

Xem thêm: Cách xem vận hạn trong Tử Vi

​Về mục này, trong Tử Vi có bài Phú như sau áp dụng gần như không sai:

Kim nhân ngộ Khảm mệnh tu thương
Mộc mệnh phùng Ly hữu họa ương
Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ
Hỏa lai Đoài thượng họa nan tàng
Thổ đáo đông nam phùng Chấn Tốn
Tu phòng nùng huyết cập kinh hoàng
Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu
Vĩ miễn quan tai náo nhất trường

Nghĩa là:

Mệnh Kim gặp Khảm tổn thương
Mộc gặp Ly Hỏa tai ương khó phòng
Mệnh Thủy gặp Cấn đường cùng
Thổ tại Chấn Tốn khó khăn
Dễ gây đổ máu lại thêm kinh hoàng
Nếu cùng sao tốt tương phùng
Tố tụng kiện cáo rối bùng một phen

Phân tích

– Người mệnh Kim mà hạn đi đến cung Tý là cung Khảm thuộc hành Thủy thì bị thương hại vì bản mệnh Kim sinh xuất cho cung Tý Thủy, như thế ắt mệnh sẽ bị suy tàn.

– Người bản mệnh Mộc hạn đi đến cung Ngọ là quẻ Ly hành Hỏa. Mệnh Mộc sinh xuất cho cung Ngọ Hỏa, tất được sáng nhưng rồi lại tàn ra tro bụi, nên không tránh khỏi tai ương hoạn nạn nguy khốn đến bản thân.

– Người mệnh Thủy mà hạn đến cung Dần thuộc quẻ Cấn có hành Thổ thì mệnh Thủy bị Thổ khắc. Năm đó ắt ngưng trệ, bế tắc như sông rạch bị chặn ngưng.

– Người mệnh Hỏa hạn đến cung Dậu quẻ Đoài thuộc Kim tức mệnh Hỏa khắc cung Kim. Nghĩa là mệnh không có chỗ nương thân vì mình khắc chỗ đứng của mình. Vả lại Hỏa khắc Kim thì rồi Hỏa bị sa lầy vì nếu Kim bị khắc sẽ sinh ra Thủy mà khắc ngược lại Hỏa. 

Người mệnh Thổ hạn đi đến cung Mão có quẻ Chấn thuộc hành Mộc. Cung Thìn, Tỵ quẻ Tốn cũng hành Mộc khắc với mệnh Thổ là chỗ đứng khắc với mệnh mình. Và nặng nhất là cung Chấn vì Chấn tượng cho Lôi Đình, sấm sét nên những sự việc xảy ra thường bất ngờ và mãnh liệt cho người mệnh Thổ khi có lưu hạn ở đây.

Tất cả trường hợp trên phải đề phòng bệnh tật tai ương. Đặc biệt rất cần gặp được Tuần Triệt án ngữ – hay cát tinh hợp chiếu thì mới ra khỏi. Nhưng cũng gặp một phen hoảng vía.

Những lưu ý khác

Việc kế đến là cần chú ý đến các sao trong cung tiểu hạn. Nếu Ðại Hạn đáo cung Thái Tuế làm cho con người được nhẹ bước thang mây bao nhiêu, thì tiểu hạn Thái Tuế lại rắc rối bấy nhiêu vì vậy nên cụ Lê Quý Ðôn mới có câu:

       “Quan phủ Thái Tuế một đoàn

Ðêm ngày chầu chực cửa công mỏi mòn.”

 

Giải đoán tiểu hạn Thái Tuế

Luận giải Tiểu hạn Thái Tuế tất có sự thị phi quan tại khẩu thiệt phải liên quan đến chốn công môn. Khi xem tiểu hạn thì lấy sao của tiểu hạn phối hợp với gốc đại hạn và cung mệnh. Xem các bộ sao nhập bộ nhau ra sao mà đoán, tùy theo tính chất của nó. Sau khi suy ra được tốt xấu thế nào, về phương diện nào thì lại phải chế hóa với các yếu tố đã trình bày ở trên xem xấu tốt tới độ nào?

Nhưng điều quan trọng khi đoán hạn, nếu thấy cát tinh cung chiếu phải để ý xem có sao nào làm cho phá cách không. Nếu thấy số xấu quá, gặp toàn hung tinh, hay nghịch lý âm dương ngũ hành thì phải đi tìm Tuần, Triệt và các sao cứu giải xem nằm ở đâu. Có chiếu vào hạn để cứu khốn phò nguy hay không.

Kết luận

Nếu như muốn biết cách cuộc của một người thuộc loại như văn đoàn, hay võ cách, thương mại hay tiện nhân, thọ yểu ra sao thì chỉ cần lấy tính chất các sao thủ và tam hợp chiếu với mệnh. Lại lấy ngũ hành của bản mệnh sánh với ngũ hành của chính tinh thủ chiếu. Để ý xem có ác sát tinh nhập mệnh không mà đoán, sẽ thấy rõ được cái dự thảo mà Thượng Ðế đã dành cho mình do cái nhân của mình đã gieo từ tiền kiếp. Để rồi cho mình sự tự do chọn lối sống thế nào mà ngay từ cái đời hiện tại vẫn có thể tu sửa để tránh được những phiền não mà kiếp người trong cõi nhân sinh không mấy ai thoát khỏi.

4/5 - (2 bình chọn)

Chat ngay