x

Quẻ Dịch số 31: Trạch Sơn Hàm “Manh Nha Xuất Thổ”- Thời vận đã đến

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Trạch Sơn Hàm đứng số 31 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ này có điềm ”Thời vận đã đến”, là quẻ cát trong kinh dịch. Mưu sự tất thành, xuất hành có lợi, của mất lại về, bệnh tật tiêu tan.

Quẻ Trạch Sơn Hàm có Nội quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngoại quái là: ☱ Đoài hay Đầm. Ngũ hành quẻ: Kim.

“Hàm” có nghĩa là “giao cảm”, thiên địa giao cảm, vạn vật sinh, vì thế nó có hình tượng “mầm cây nhô lên mặt đất”.

“Manh nha” là mầm cây, “xuất thổ” là nhô khỏi mặt đất. “Manh nha xuất thổ” là chuyện cỏ ở trong đất, đến lúc giao mùa thu – đông, mục đồng đốt cỏ, mầm cỏ đều bị vùi lấp. Khi mùa xuân về, cỏ cây lại hồi sinh, mầm cỏ đội đất mọc lên. Kẻ gieo được quẻ này có điềm ”Thời vận đã đến”.

Hình tượng của quẻ Trạch Sơn Hàm

Vận đen hoàng kim mất, vận đỏ lộc tiến vào. Vận phát khiến lòng dạ vui mừng, tâm hồn rộng mở.

Ngày xưa còn thuở hàn vi, Lã Bất Vi buôn bán lật đận mãi. Sau này gieo được quẻ này, quả nhiên Lã Bất Vi buôn bán phát tài, trở thành kẻ phú gia địch quốc.

Lời thơ của quẻ Hàm:

“Thời vận đến rồi, mọi sự may,

Kinh doanh buôn bán, thật phát tài.

Phúc lộc tiền tài, từ từ đến,

Bệnh tật tiêu tan, hết buồn phiền.”

Lời đoán quẻ Trạch Sơn Hàm

Mưu sự tất thành, xuất hành có lợi, của mất lại về, bệnh tật tiêu tan.

Lời bàn: Buôn bán có lúc thịnh lúc suy. Buôn bán phải theo đạo lí sau về hàng hoá: “Người không có (hàng) thì ta có (hàng), nếu người có hàng ta cần có hàng chất lượng. Người có hàng chất lượng, ta có hàng rẻ. Người bán hàng rẻ, ta chuyển bán mặt hàng khác”.

Xem thêm: Quẻ Thuần Ly

Đánh giá post

Chat ngay