x

Quẻ Dịch số 35: Hỏa Địa Tấn “Sử Địa Đắc Kim” – Vận đỏ sắp đến

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Hỏa Địa Tấn đứng số 35 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Địa Tấn có điềm “Vận đỏ sắp đến”, là quẻ tốt khi gieo quẻ Kinh dịch. Cãi cọ tiêu tan, đi kiện có lí, kinh doanh phát đạt, bệnh tật khỏi dần.

Hỏa Địa Tấn có Nội quái là: ☷ Khôn hay Đất. Ngoại quái là: ☲ Ly hay Hỏa. Ngũ hành quẻ: Kim.

“Tấn” có nghĩa là “tiến”. Trước tiến lên, sau có ích, vì vậy có hình tượng “Cuốc đất được vàng”.

“Sư địa”: cuốc đất, “đắc kim”: được vàng. “Sư địa đắc kim” là chuyện một người nông dân cuốc đất đào bờ, bỗng nhiên cuốc được một cục vàng. Người gieo được quẻ này có điềm “Vận đỏ sắp đến”.

Hình tượng của quẻ Hỏa Địa Tấn

Một người nông dân cuốc đất, bỗng cuốc được vàng. Vàng này không biết của ai chôn từ lúc nào, cũng không thể nộp cho quan, coi như vận đỏ đã đến.

Ngày xưa, Quách Cự Phu là người hiếu thảo, rất buồn vì nghèo khổ, đã gieo được quẻ này. Quả nhiên, khi mẹ chết, Quách Cự Phu tự đào huyệt chôn mẹ, được mấy rương bạc ròng. Đúng là ứng với quẻ “Sư địa đắc kim”, thật là “Vận đỏ đã đến”.

Lời thơ của quẻ Tấn:

“Sư địa đắc kim, thật là may,

Buôn bán kinh doanh chỉ có lời.

Hôn nhân góp vốn, đều được lợi,

Của mất đi tìm, thấy được ngay.”

Lời đoán quẻ Hỏa Địa Tấn

Cãi cọ tiêu tan, đi kiện có lí, kinh doanh phát đạt, bệnh tật khỏi dần.

Lời bàn: Đào được vàng là điều may, dùng vàng đào được mới là quan trọng. Dù vàng đào được cũng không nên lãng phí. Nếu dùng để sinh sống cũng tốt, dùng vào việc nhân đức thì càng hay. Chớ nên ỷ lại vào vàng, mà nên chăm chỉ lao động.

Xem thêm: Lôi Thiên Đại Tráng

Đánh giá post

Chat ngay