x

Quẻ Dịch số 30: Thuần Ly “Thiên Quan Tứ Phúc” Phát phúc sinh tài

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Thuần Ly đứng số 30 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Ly có điềm “Phát phúc sinh tài”, đây là quẻ cát trong kinh dịch. Mọi việc hanh thông, ra ngoài vui vẻ, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu tan.

Quẻ Thuần Ly có Nội quái là: ☲ Ly hay Hỏa. Ngoại quái là: ☲  Ly hay Hỏa. Ngũ hành quẻ: Hỏa.

“Ly” có nghĩa là “bám”, âm bám vào dương, vì vậy nó có hình tượng “thần phúc lộc ban phúc”.

“Thiên quan”: thần trên trời, cũng chỉ thần phúc lộc. “Tứ phúc”: tức ban phúc. “Thiên quan tứ phúc” là chuyện vị thần phúc lộc ngự trong vận mệnh người nào, người đó gặp hung hoá cát, biến họa thành phúc, mọi việc như ý. Người gieo được quẻ này có điềm “Phát phúc sinh tài”.

Hình tượng của quẻ Thuần Ly

Thiên quan chiếu mạng, chủ lộc nhiều, buôn bán có lợi lớn, làm việc gì cũng có lợi.

Ngày xưa, Lã Mông thuở hàn vi phải đi ăn xin, đã gieo quẻ kinh dịch hỏi việc được quẻ này. Quả nhiên, về sau ông vào kinh ứng thi, đỗ trạng nguyên. Đúng là ứng với quẻ “Thiên quan tứ phúc”, thật là “Phát phúc sinh tài”.

Lời thơ của quẻ Ly:

“Gieo được quẻ này, gặp Thiên Quan,

Phúc lộc tự nhiên, đến rất nhiều.

Mọi việc kinh doanh, đều có lợi,

Buồn lo thì mất, chủ bình an.”

Lời đoán quẻ Thuần Ly

Mọi việc hanh thông, ra ngoài vui vẻ, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu tan.

Lời bàn: Vận may trong cuộc đời con người là có thật. Cùng buôn một mặt hàng, cùng bán một chợ, có kẻ hàng bán chạy, có kẻ hàng ế ẩm. Có người mua rất nhiều vé xổ số vẫn không trúng, nhưng có kẻ chỉ mua một lần đã trúng số độc đắc, ăn cả đời không hết. Nếu có vận may thường cũng có vận rủi đi kèm. Vì vậy, ta nên đề phòng

Thiên quan chiếu mạng, chủ lộc nhiều, buôn bán có lợi lớn, làm việc gì cũng có lợi.

Ngày xưa, Lã Mông thuở hàn vi phải đi ăn xin, đã gieo được quẻ này. Quả nhiên, về sau ông vào kinh ứng thi, đỗ trạng nguyên. Đúng là ứng với quẻ “Thiên quan tứ phúc”, thật là “Phát phúc sinh tài”.

Xem thêm: Quẻ Thuần Khảm

5/5 - (1 bình chọn)

Chat ngay