x

Quẻ Dịch số 5: Thủy Thiên Nhu – Minh Châu Xuất Thổ – Dưỡng Sức Chờ Thời

Ngày đăng: 24-03-2021

Quẻ Thủy Thiên Nhu đứng số 5 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Thiên Nhu là quẻ cát cho việc nghỉ ngơi, tu dưỡng, không tốt cho mưu sự, hành sự.

Ngũ hành quẻ: Thổ. “Nhu” có nghĩa là ăn uống

“Minh châu” có nghĩa là ngọc sáng. “Minh châu xuất thổ” là chuyện ngọc sáng vùi lấp trong đất lâu ngày, chưa hề bị phát hiện. Nay bỗng nhiên đất đá bị gió xối, nước cuốn, ngọc sáng lộ thiên. Ngọc sáng ai nhìn cũng thích.

Hình tượng của quẻ Thủy Thiên Nhu

Ngọc sáng bị vùi trong đất lâu ngày không lộ ra vẻ lung linh, cho đến một hôm bỗng nhiên gió thổi hoặc nước cuốn, đất đá bay đi, ngọc sáng long lanh xuất hiện.

Ngày xưa, Nhạc Phi làm tướng dưới trướng Tông Trạch Ma, đã từng gieo được quẻ này. Sau này, quả nhiên Trạch Ma giao lại ấn tín, Nhạc Phi trở thành nguyên soái có dịp thi thố tài năng, lập công cái thế. Đúng là ứng với quẻ “Minh châu xuất thổ”, thật là “thời vận tốt đẹp đã đến”.

Quẻ này ứng hạp với việc nghỉ ngơi, dưỡng sức chờ thời. Chưa lợi việc ngay vì chưa đến đúng thời điểm chín muồi nhất.

Lời thơ của quẻ Nhu

“Ngọc sáng lộ thiên, đã đến ngày,

Tranh giành kiện tụng, cũng tiêu tan.

Thời cơ vàng ngọc, tự đưa đến,

Mọi việc thành công, chẳng sợ tai.”

Lời đoán: Mưu việc tất thành, hôn nhân hòa hợp, cầu tài như ý, ước nguyện thỏa mãn nhưng phải biết chờ đến đúng thời điểm.

Lời bàn quẻ Thủy Thiên Nhu: “Nhu” còn có nghĩa là “chờ”, là “đợi” điều kiện thuận lợi. Chớ manh động mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Người khôn phải biết chờ thời đợi thế, xử sự rộng lượng, không hành động quá mức. Có lợi có ích thì tiến, bất lợi vô ích thì lui, được thời thì ra làm quan, mất thế thì lui về ở ẩn.

Gieo quẻ hỏi việc Kinh doanh

Công việc kinh doanh: hiện chưa được thuận lợi, nên duy trì bình ổn chờ thời vận tốt. Quẻ tốt cho tổ chức sự kiện, chương trình tiệc tùng, giải trí,… giao lưu mở rộng mối quan hệ. Thăng tiến, chuyển việc chưa lợi. Đầu tư, mở mang cơ sở chưa đến lúc

Tài chính tài lộc: không có tài lộc

Hôn nhân: Bình ổn, không tốt không xấu

Con cái: không chủ về điềm con cái, bốc quẻ này thì phải gieo thêm quẻ khác.

Vay vốn: Khó vay

Sức khỏe: Không bị bệnh lớn

Mất đồ: khó tìm 

Du lịch: đi xa du lịch tốt đẹp. Ăn uống vui chơi nghỉ dưỡng quẻ này là lợi nhất.

Kiện tụng và tranh chấp: không nói về kiện tụng tranh chấp

Thi cử: không lợi, không đỗ đạt cao

Kinh doanh mới, thay đổi nghề nghiệp, chuyên môn hay chỗ làm: bất lợi

Thăng tiến: bất lợi

Xem thêm: Quẻ Sơn Thủy Mông

Đánh giá post

Chat ngay