x

Quẻ Dịch số 25: Thiên Lôi Vô Vọng “Điểu Bị Long Lao” Tù túng buồn lo

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng đứng số 25 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ này có điềm “Tù túng buồn lo”, đây là quẻ rất xấu trong kinh dịch. Góp vốn bất lợi, hôn nhân bất thành, bệnh tật không khỏi, ra đi không gặp.

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng có Nội quái là: ☳ Chấn hay Sấm. Ngoại quái là: ☰ Càn hay Trời. Ngũ hành quẻ: Mộc.

“Vô vọng” có nghĩa là “không còn mong tưởng gì nữa”, không hy vọng thì buồn phiền.

“Điểu”: chim, “Long”: lồng, “Lao”: bị nhốt. “Điểu bị long lao” là chuyện chim sơn ca đi tìm mồi, không ngờ bị rơi vào lồng bẫy chim, tuy có mỏ nhọn, song cũng không thoát ra được. Kẻ gieo phải quẻ này, có điềm “Tù túng buồn lo”.

Hình tượng của quẻ Thiên Lôi Vô vọng

Chim sa vào lồng bẫy, muốn thoát cũng không xong, vì thế chỉ còn cách tự an phận, chớ có ước muốn cao xa làm gì, chỉ phí công vô ích.

Ngày xưa, Chu Văn Vương giữ chức Tây Bá hầu, khi vào triều bàn việc, đã gieo quẻ dịch hỏi việc phải quẻ này. Quả nhiên ông ta bị Trụ Vương giáng tội vô lí, bị giam ở Dữu Lý. Đúng là ứng với quẻ “Điểu bị long lao” (Chim sa vào lồng), thật là “tù túng lo buồn”.

Lời thơ của quẻ Vô vọng:

“Chim sa vào lồng, lòng lo lắng,

Tù túng buồn lo, mất tự do.

Cầu tài cầu lộc, đều không được,

Cãi cọ liên miên, bệnh tật còn.”

Lời đoán quẻ Thiên Lôi Vô Vọng

Góp vốn bất lợi, hôn nhân bất thành, bệnh tật không khỏi, ra đi không gặp.

Lời bàn: Sách “Sử ký” của Tư Mã Thiên chép là “Vô vọng” (tức không còn hy vọng), mất hết hy vọng. Con người luôn nuôi hy vọng, mơ ước cuộc sống tốt đẹp hoặc thoát cảnh khó khăn, cực khổ. Cuộc đời có lúc bĩ cực, cũng có hồi thái lai. Ở cảnh tù túng nên giữ mình chờ thời “thái lai”.

Xem thêm: Quẻ Địa Lôi Phục

4/5 - (1 bình chọn)

Chat ngay