x

Quẻ Dịch số 33: Thiên Sơn Độn “Nồng Vân Tế Nhật” – Mưu sự bất thành

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Thiên Sơn Độn đứng số 33 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Sơn Độn có điềm “Mưu sự bất thành”, đây là quẻ hung trong kinh dịch. Mất của khó thấy, giao dịch khó khăn, góp vốn bất lợi, mọi sự bất thành.

Thiên Sơn Độn có Nội quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngoại quái là: ☰ Càn hay Trời. Ngũ hành quẻ: Kim.

“Độn” tức là “tránh”, vì vậy có hình  tượng “mây dầy che trời”.

“Nồng vân”: mây dầy, “Tế nhật”: che trời, che mất ánh sáng mặt trời. “Nồng vân tế nhật” là chuyện Mặt trời đang chiếu, bỗng có một đám mây dầy bay đến che kín. Kẻ gieo phải quẻ này điềm “Mưu sự bất thành”.

Hình tượng của quẻ Thiên Sơn Độn

Mặt trời đang chiếu xuống đất, bỗng mây đen kéo đến ùn ùn, che lấp ánh sáng, chủ tất sẽ hoảng hốt, mọi việc không ổn.

Ngày xưa, Tuyết Lễ trên đường đầu quân đã gieo phải quẻ này. Quả nhiên sau này ông ta bị Trương Sĩ Quý che giấu công lao, không được hiển đạt. Đúng là ứng với quẻ “Mây dầy che lấp mặt trời”, thật là “mưu sự bất thành”.

Lời thơ của quẻ Độn:

“Mây đen kéo tới, trời tối om

Khuyên bạn chớ nên vội xuất hành.

Hôn nhân cầu tài, đều bất lợi,

Đề phòng cãi cọ, mất anh em.”

Lời đoán quẻ Thiên Sơn Độn

Mất của khó thấy, giao dịch khó khăn, góp vốn bất lợi, mọi sự bất thành.

Lời bàn: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Không có thiên thời thì không có tất cả. Có thiên thời thì được nhiều người giúp. Có nhiều người giúp tất thành công.

Xem thêm: Quẻ Lôi Phong Hằng

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay