x

Quẻ Dịch số 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp “Cơ Nhân Ngộ Thực” – Gặp may gặp mắn

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp đứng số 21 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp có điềm “Gặp may mắn”, đây là quẻ tốt trong kinh dịch. Gặp việc công có lí, ra ngoài gặp vui, hôn nhân thành công tốt đẹp, mọi sự như ý.

Ngũ hành quẻ: Mộc.

“Phệ” là “cắn, gậm, nhấm”, “Hạp” là “hợp”. “Phệ hạp” là “khớp vào với nhau”, vì thế mới có hình tượng người đói gặp ăn.

“Cơ nhân” là người đói; “ngộ thực” là được ăn. “Cơ nhân ngộ thực” là chuyện một người ba ngày không ăn, đói không ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên có người tốt đưa cơm đến giúp. Người đói dần dần khỏe lại. Kẻ gieo được quẻ này là điềm “Gặp may mắn”.

Hình tượng của quẻ Hỏa Lôi Phệ hạp

Khi bị đói, có người mang cơm cho, sau khi ăn no, trong lòng vui vẻ, buồn rầu từ đó mất dần.

Ngày xưa, Tử Hoa Lệ ở nước Tế, mẹ ông gieo được quẻ này. Quả nhiên có đứa con đến mời mẹ dùng cơm, còn cho thêm 5 thặng thóc. Đúng là ứng với quẻ “Cơ nhân ngộ thực”, thật là “gặp may gặp mắn”.

Lời thơ của quẻ Phệ hạp:

“Người đói được ăn, lòng vui sướng,

Mọi việc hanh thông, đã an bài.

Cãi cọ mất đi, bệnh tật tiêu,

Kinh doanh, góp vốn đại phát tài.”

Lời đoán quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Gặp việc công có lí, ra ngoài gặp vui, hôn nhân thành công tốt đẹp, mọi sự như ý.

Lời bàn: Khi đói có người cho ăn, khi rét có người cho áo, thật đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Giúp người cũng cần phải đúng đối tượng. Giúp người đang đói thì làm ơn không mang oán. Cho người khi no thì không có tác dụng thi ân.

Xem thêm: Quẻ Phong Địa Quan

Đánh giá post

Chat ngay