x

Quẻ Dịch số 32: Lôi Phong Hằng “Ngư lai chàng võng” Vạn sự như ý

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Lôi Phong Hằng đứng số 32 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Phong Hằng có điềm “Vạn sự như ý”, là quẻ khá tốt trong Kinh Dịch. Xuất hành có lợi, bệnh tật tự khỏi, cãi cọ tự mất, kinh doanh thuận lợi.

Quẻ Lôi Phong Hằng có Nội quái là: ☴ Tốn hay Gió. Ngoại quái là: ☳ Chấn hay Sấm. Ngũ hành quẻ: Mộc.

“Hằng” có nghĩa là “thường xuyên và lâu dài”, vì vậy nó có hình tượng “cá va vào lưới”.

“Ngư lai”: cá bơi đến, “chàng võng”: va vào lưới. “Ngư lai chàng võng” là chuyện một ông lão đánh cá đến bờ sông quăng lưới. Cá tự lao vào lưới. Ông lão đánh cá đánh được nhiều cá, trong lòng vô cùng phấn khởi. Người gieo được quẻ này có điềm “Vạn sự như ý”.

Hình tượng của quẻ Lôi Phong Hằng

Ngư ông đánh cá gặp vận đỏ, cá tự chui vào đầu lưới.

Ngày xưa, Gia Cát Lượng nhận lệnh của Chu Du làm 10 vạn chiếc tên đã gieo được quẻ này. Quả nhiên, sương mù dày đặc mặt sông, Gia Cát dùng thuyền cỏ gõ trống hò reo đến thuỷ trại của quân Tào. Quân Tào không biết quân địch nhiều ít ra sao, không dám xông ra ứng chiến, chỉ bắn tên. Thuyền cỏ đầy tên trở về, hơn 10 vạn mũi tên nộp cho Chu Du. Đúng là ứng với quẻ “Cá tự vào lưới”, thật là “Vạn sự như ý”.

Lời thơ của quẻ:

“Cá tự vào lưới, thật là may,

Bệnh tật tiêu tan, người đi về.

Giao dịch xuất hành đêu được lợi,

Mưu sự tất thành, mọi việc thông.”

Lời đoán quẻ Lôi Phong Hằng

Xuất hành có lợi, bệnh tật tự khỏi, cãi cọ tự mất, kinh doanh thuận lợi.

Lời bàn: Vận may là một sự thật nhưng bạn nên nhớ rằng, có vận may thì có vận rủi. Chỉ có nhà thông thái mới không cần vận may, bởi vì may cái này sẽ rủi cái khác.

Xem thêm: Quẻ Trạch Sơn Hàm

Đánh giá post

Chat ngay