x

Quẻ Dịch số 22: Sơn Hỏa Bí “Hỷ Khí Doanh Môn” – Vạn sự như ý

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Sơn Hỏa Bí đứng số 22 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Hỏa Bí có điềm “Vạn sự như ý”, đây là quẻ khá tốt trong kinh dịch. Xuất hành cát tường, vạn sự hanh thông, của mất tìm thấy.

Ngũ hành quẻ: Thổ.

“Bí” có nghĩa là “trang sức”; vật được trang sức, vì thế mới có hình tượng không khí vui mừng đầy nhà.

“Hỷ khí” là việc vui, “doanh” có nghĩa là tràn ngập. “Hỷ khí doanh môn” là chuyện Chu Văn Vương bẩm sinh đã có khí chất thánh đức, lại được thánh nữ giúp đỡ, cho nên bên trong thì tề gia, bên ngoài thì trị quốc, được 2/3 chư hầu ủng hộ. Kẻ gieo được quẻ này có điềm “Vạn sự như ý”.

Hình tượng của quẻ Sơn Hỏa Bí

Thời thế xoay chuyển theo vòng tròn, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chiêng trống vang lên, đại khánh cát, vui mừng phấn khởi khắp nơi nơi.

Ngày xưa, Nam Dung học trò đạo Khổng đã từng gieo được quẻ này. Quả nhiên, Nam Dung nhiều lần hành lễ, được thánh nhân phù giúp, sau đó lấy vợ hiền. Đúng là ứng với quẻ “Hỷ khí doanh môn”, thật là “Vạn sự như ý”.

Lời thơ của quẻ Bí:

“Gieo được quẻ tốt, cát thần phù,

Phùng hung hóa cát, vạn sự hay.

Hôn nhân, góp vốn, dần dần thuận,

Kinh doanh tài lộc, ngày một tăng.”

Lời đoán quẻ Sơn Hỏa Bí

Xuất hành cát tường, vạn sự hanh thông, của mất tìm thấy.

Lời bàn: Người gặp việc vui thì tinh thần phấn chấn. Trang trí là để tạo ra và gìn giữ không khí vui vẻ, phấn chấn được lâu dài. Không khí vui vẻ, dáng vẻ phấn chấn chỉ là bề ngoài nhưng phải có khí chất của thánh đức, làm việc thiện, việc nhân đức thì mới lâu dài được.

Xem thêm: Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Đánh giá post

Chat ngay