x

Quẻ Dịch số 14: Hỏa Thiên Đại Hữu – Nhất cử lưỡng tiện – Một công đôi việc

Ngày đăng: 25-03-2021

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là một quẻ trong 64 Quẻ Kinh dịch. Quẻ thuộc Càn – Ngũ hành Kim. Nội quái Càn, Ngoại Quái Hỏa.

Đây là một trong những quẻ đại cát, đại lợi. Kim Ngọc Mãn Đường chi tượng – hình tượng vàng bạc đầy nhà, lúa đầy kho. Người bốc quẻ này gặp đúng thời vận, đúng công việc, đạt được thành tựu như ý, luôn gặp may mắn, khó bị trục trặc thuận lợi nhiều đường.

Một trong ý nghĩa phổ biến tiếp theo của quẻ là làm gì cũng một được hai, nhất tiễn hạ song điêu cũng là ý nghĩa của quẻ.

Lý giải quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Sáu hào khi động có ý nghĩa, hay còn gọi là sáu nét của quẻ theo thứ tự từ dưới lên trên như sau:

Hào một – Hào dương: Khởi sự, bắt đầu với hào dương là không được thông suốt, tốn kém tiền tài, con người khá nhiều. Xấu.

Hào dương – Hào dương: Công việc, sự việc tiếp theo lại gặp khó khăn, không thông suốt, trục trặc.

Hào ba – Hào dương: hào dương ở vị trí này, chủ về giai đoạn này gặp nhiều khó khăn, trục trặc, bất lợi nhiều đường.

Hào 4- dương: Ngôi vị bắt đầu cao, vị trí cao dần: dương mạnh. Giai đoạn này gặp rất nhiều khá thuận lợi..

Hào 5- Hào âm: vị trí quan trọng nhất. Nhưng vì quẻ chỉ một hào âm nắm lực toàn quẻ vượt qua giới hạn thông thường không phụ thuộc hào sáu, giai đoạn này được người  tài nắm cương vị lớn ra quyết định, sách lược tốt. Thực sự thuận lợi, hanh thông.

Hào 6- Hào Dương– vị trí trên cùng Dương Mạnh, bình thường là điều khiển quẻ nhưng nay đã bị khống chế bởi người tài, người có năng lực đúng vị trí, đúng thời điểm, quyết định đúng đắn dứt khoát. Nên kết cục của quẻ rất tốt.

Khi ta đối chiếu kĩ các hào tùy từng việc cụ thể, giai đoạn của sự việc cụ thể chúng ta mới thấy tường tận như sau:

Giải quẻ Hỏi việc Kinh doanh

Người gieo quẻ hỏi việc bốc được quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu thì kinh doanh tốt,  công việc phát triển nhanh, mạnh, gặp nhiều điều kiện thuận lợi để mở mang, phát triển mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tài chính tài lộc: tài lộc dồi dào, nhiều nguồn lớn, phát triển khá nhanh.

Hôn Nhân: hòa hợp, lứa đôi yêu nhau vui vẻ.

Con cái: Dễ sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, thai kì tốt.

Vay vốn: vay dễ dàng chấp thuận, dải ngân nhanh chóng.

Kiện tụng, tranh chấp: khá ít tranh chấp.

Thi cử: kết quả ngoài dự tính

Mất đồ: tìm lại dễ dàng

Du lịch: vui vẻ, thuận lợi.

Kinh doanh mới, thay đổi nghề nghiệp, chuyên môn chỗ làm: khó chuyển việc, không đổi chuyên môn.

Thăng tiến: thăng tiến mạnh, vượt cấp.

Sức khỏe, Bệnh Tật: không bệnh. ít bệnh. Tuy nhiên nếu nan y thì là đã đến giai đoạn cuối cùng.

Xem thêm: Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay