x

Quẻ Dịch 50 HỎA PHONG ĐỈNH – Đỉnh Thiên Lập Địa

Ngày đăng: 22-07-2021

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh là quẻ Dịch số 50 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Quẻ này không tốt cũng không xấu. Quẻ này chỉ tốt cho quan danh, uy quyền, không lợi các đường khác.

Hỏa Phong Đỉnh có Nội quái là: ☴ Tốn hay Gió. Ngoại quái là: ☲ Ly hay Hỏa. Ngũ hành quẻ: Hỏa.

“Đỉnh” là một cái Vạc thường đúc bằng đồng có 3 chân, một biểu tượng của quyền lực của vua Trung Quốc. Vị vua đầu tiên là Chu Văn Vương sau khi thống nhất thiên hạ gồm 9 châu đã cho đúc chín cái đỉnh và để trong Thái miếu, gọi là “cửu đỉnh”. “Cửu đỉnh” tượng trưng cho quyền lực tối cao của vua thống trị thiên hạ.

Ngày nay một số chùa lớn cũng có chiếc lư hương bằng đá lớn 3 chân ở trước cửa điện. Lư hương nào càng lớn, khói hương nghi ngút thì chùa đó càng uy nghi, quyền thế. Hội linh khí giữa trời và đất.

Giải quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ Đỉnh chỉ thời vận tốt, quan lộ hanh thông, cơ hội vững vàng, có bề trên cắt nhắc, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Công danh sự nghiệp thành đạt nhất, vừa có thanh danh vừa có thực lộc, uy quyền vững chắc, địa vị đỉnh cao. Thời vận khá, lương thực dồi dào, kinh doanh phát đạt. Sĩ tử dễ đỗ cao, tìm việc dễ dang thuận lợi
 
Quẻ Đỉnh này là ngụ ý Đỉnh Thiên Lập Địa – Đội trời đạp đất. Đắc cách nhất nếu hỏi về đường công danh sự nghiệp. Người gieo quẻ hỏi việc bắt được quẻ này công danh sớm đứng trên vạn người, địa vị khó lòng lay chuyển.

Giải quẻ hỏi việc kinh doanh

Quẻ này Thăng tiến chuyển việc là đắc lợi, được cất nhắc lên vị trí cao, ngồi vững vị thế. Xin việc chuyển đổi công việc tốt đẹp. Các việc khác không chủ.

Tài chính

Không đề cập

Sức khỏe

Sức khỏe kém, bệnh tật chuyển biến rất xấu.

Tình cảm

Không chủ tình cảm

Sinh đẻ

Không chủ về sinh đẻ, gieo quẻ khác.

Du lịch

Không chủ về đi lại, du lịch

Tìm đồ

Không chủ về tìm đồ

Xem thêm: Trạch Hỏa Cách

Đánh giá post

Chat ngay