x

Quẻ Dịch số 34: Lôi Thiên Đại Tráng “Công Sư Đắc Mộc” Vận khí sắp lên

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng đứng số 34 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ này có điềm “Vận khí sắp lên”, là một quẻ tốt trong kinh dịch. Xuất hành cát lợi, bệnh tật tiêu tan, buôn bán đắc lộc, hôn nhân tốt đẹp, góp vốn tốt lành.

Lôi Thiên Đại Tráng có Nội quái là: ☰ Càn hay Trời. Ngoại quái là: ☳ Chấn hay Sấm. Ngũ hành quẻ: Thổ.

“Đại tráng” có nghĩa là “thịnh vượng”, công việc hưng thịnh, vì vậy nó có hình tượng “người thợ mộc được gỗ”.

“Công sư”: thợ mộc, “đắc mộc”: được gỗ. “Công sư đắc mộc” là chuyện một người thợ mộc đã lâu không có nguyên liệu, bỗng một hôm được một cây gỗ lớn, tiếp tục hành nghề.

Người gieo được quẻ này là điềm “Vận khí sắp lên”.

Hình tượng của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Người thợ mộc được cây gỗ lớn, từ đây công việc thuận lợi, không còn phải lo lắng gì nữa.

Ngày xưa, vua Tấn đêm mơ thấy gấu bay, tỉnh dậy gieo được quẻ này. Sau này, quả nhiên ông đã thu phục được Lý Tồn Hiếu ở núi Phi Hổ, chấn hưng nhà Tấn. Đúng là ứng với quẻ “Thợ mộc được gỗ”, thật là “vận khí sắp lên”.

Lời thơ của quẻ Đại Tráng:

“Thợ mộc được gỗ, vận sắp lên,

Buôn bán, cầu tài, rất thuận hên.

Hôn nhân, góp vốn, đều đắc lộc,

Mọi sự mưu sinh, tất thành công.”

Lời đoán quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Xuất hành cát lợi, bệnh tật tiêu tan, buôn bán đắc lộc, hôn nhân tốt đẹp, góp vốn tốt lành.

Lời bàn: Thợ mộc không có gỗ thì không thể hành nghề. Cái cốt yếu nhất của người thợ là nguyên vật liệu. Người xưa nói: “Có bột mới gột lên hồ”. Đi buôn phải có vốn, làm ruộng phải có trâu, làm giàu có số.

Xem thêm: Thiên Sơn Độn

Đánh giá post

Chat ngay