x

MẪU NGƯỜI “MỆNH TUẦN THÂN TRIỆT”

Ngày đăng: 27-03-2019

Tuần Triệt và mẫu người Mệnh Tuần Thân Triệt

Trong khoa Tử Vi có hai vị trí đứng được xem là đặc biệt nhất. Đó là Tuần Trung Không Vong và Triệt Lộ Không Vong gọi tắt là Tuần và Triệt. Tuần Triệt an theo năm sinh và hàng can của năm sinh. Đặc biệt là vị trí của Tuần Triệt nằm giữa ranh giới của hai cung chứ không tọa thủ trong một cung nào.

Trong cuốn Tử Vi Ảo Bí của Việt Viêm Tử, tác giả cho rằng Triệt có hành Kim đới Thủy và Tuần có hành Hỏa đới Mộc. Chữ “đới” ở đây có nghĩa là “nghiêng về” hay “thiên về”.

Theo quan điểm của Thái Thứ Lang, tác giả của cuốn Tử Vi Đẩu Số Tân Biên, “Tuần Triệt không có những vị trí đắc địa hay hãm địa và cũng không thuộc một hành nào trong ngũ hành.”

Tuần có nghĩa là tuần tiểu, tuần phòng, canh giữ, vây hãm. Triệt là chặc đứt, phá tan, tiêu tán, làm mất hết. Từ đó,  Tuần Triệt vừa đóng vai trò vừa chính vừa tà, vừa thiện vừa ác đối với các sao trong cung mà chúng trấn đóng.

Tuần Triệt không hề đảo ngược ý nghĩa của các sao trong vòng ảnh hưởng của chúng. Mà chỉ giảm bớt những đặc tính tốt xấu của các sao. Hơn nữa, cũng có trường hợp những sao tốt mà gặp Tuần Triệt thì lại càng tốt hơn chứ không hề bị đảo ngược. Như trường hợp Cự Cơ ở hai cung Tí Ngọ (Thạch Trung Ẩn Ngọc) là ngọc còn ẩn trong đá. Nếu gặp Tuần Triệt phá vỡ cho ngọc lộ ra bên ngoài thì càng đúng cách.

 

Ảnh hưởng của Tuần Triệt lên các sao như thế nào

Trên thực tế chúng ta thấy Tuần Triệt không có uy lực để thay trắng đổi đen một cách hoàn toàn. Chẳng hạn, một người có Thái Dương sáng sủa thủ Mệnh. Khi gặp Tuần Triệt thì bản tính của người này không thể trở thành giống bản tính của người có Địa Kiếp thủ Mệnh được. Nói một cách khác, Tuần Triệt chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ trên lãnh vực công danh, sự nghiệp của đương số. Nó không triệt tiêu được bản chất lương thiện của một Thái Dương vốn đã tốt đẹp.

Ngoài ra, ảnh hưởng của Tuần Triệt ở mức độ nào còn tùy thuộc vào ý nghĩa của mỗi sao. Tùy vào ý nghĩa của một cách do nhiều sao hợp lại, chứ không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn như sao Thiên Hình, Thiên Mã, Thiên Tướng, Tướng Quân…dù ở cung nào cũng tối kỵ Tuần Triệt. Bởi vì kiếm gãy, ngựa què, tướng mất đầu…thì tất nhiên là vô dụng. Tương tự, Thất Sát ở Dần thân là người anh hùng một mình một kiếm, nhất hô bá ứng. Nhưng gặp Triệt lại trở thành anh hùng gãy kiếm.  

Ảnh hưởng của Tuần Triệt đối với các cung

Liệu sự ảnh hưởng của Tuần Triệt trên hai cung mà chúng trấn đóng đều như nhau? 

Ảnh hưởng của Tuần Triệt chỉ khác nhau trên các cung có chính tinh. Thường những cung có chính tinh không nên gặp Tuần Triệt. Cung nào Vô Chính Diệu thì lại rất cần có Tuần Triệt. Trong trường hợp này Tuần Triệt đóng vai trò của một người giám hộ để bảo vệ cho một gia đình không có gia chủ. Từ đó, chúng ta rút ra một hệ luận là ảnh hưởng của Tuần Triệt đối với chính tinh mạnh mẽ hơn đối với các phụ tinh.

Ngoài ra, Tuần Triệt đôi lúc còn đóng hai vai trò khác nhau, một thiện, một ác. Chẳng hạn nếu ba cung tam hợp, gặp nhiều sát tinh mà được Triệt đóng thì mọi sự hung hiểm cũng giảm đi rất nhiều. Ngược lại, bốn cung Mệnh, tài Quan, Di dù có đắc cách tới đâu nhưng đã gặp Tuần thì cũng xem như bị phá hết.

“Tam phương vô sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng

Tứ chính giao phù kỵ, nhất không chi trực phá.”

Thời gian ảnh hưởng của Tuần, Triệt

Thường có người cho rằng Triệt ảnh hưởng 30 năm đầu của cuộc đời. Tuần ảnh hưởng 30 năm sau của cuộc đời. Tuy nhiên theo tôi, Triệt ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong khoảng tiền vận, rồi từ yếu dần ở trung vận và hậu vận. Ảnh hưởng của Tuần thì không có khoảng thời gian nào mạnh hay yếu. Tuần cứ ở mức trung bình, đều đặn và bền bỉ từ tiền vận cho đến hậu vận.

Trường hợp cung Mệnh có Triệt thì ảnh hưởng của Triệt sẽ như thế nào? Cung Mệnh cũng như các cung khác thông thường có đủ sao xấu và tốt xen lẫn nhau. Đối với những sao tốt đắc địa thủ Mệnh, đương số sẽ gặp sự bất lợi vì Triệt sẽ làm giảm bớt những ý nghĩa tốt đẹp của các sao này. Sự bất lợi sẽ xảy ra trong thời kỳ tiền vận của đương số. Sau đó, khi uy lực của Triệt yếu dần thì sự tốt đẹp của các sao tốt sẽ được phục hồi tuy không được 100% như trường hợp không bị Triệt.

Không phải Tuần Triệt lúc nào cũng xấu. Nếu Mệnh thân hoặc nhập hạn có những sát bại tinh thủ hoặc chiếu. Thì nhờ ảnh hưởng của Triệt mà sát bại tinh được chế ngự. Nhưng từ trung vận trở đi Triệt yếu dần không còn đủ uy lực để trói buộc hung sát tinh nữa. Sự tốt xấu lúc đó chỉ còn tùy thuộc vào bản thân đương số. Họ hành xử kích hoạt sao xấu hay phát huy được sức mạnh của các sao tốt.

Tiền vận được tính từ lúc sinh ra cho đến 32 tuổi đối với người Thủy Nhị Cục, 33 với Mộc Tam Cục, 34 với Kim tứ Cục… Triệt đóng tại Mệnh thì tiền vận thường bị lao đao lận đận và dễ gặp hoàn cảnh mồ côi sớm (trường hợp Triệt đóng giữa hai cung Mệnh và Phụ Mẫu).

Tuần Triệt đóng tại Mệnh và Thân

Trường hợp Triệt đóng tại cung Thân thì ảnh hưởng của Triệt không có gì đáng kể. Bởi vì uy lực của Triệt mất dần trong khoảng trung vận và hậu vận. Có thể xem Triệt như một áng mây, gây rắc rối trở ngại cho đương số những lúc khởi sự một việc gì mới mà thôi.

Trường hợp cung Mệnh có Tuần đóng thì tất cả những gì tốt đẹp do các sao tốt mang đến. Cũng như những hung họa do hung sát tinh gây ra cho đương số đều giảm xuống ở mức trung bình. Muốn biết cuộc đời của đương số thế nào trong khoảng tiền vận thì chúng ta phải đặt cả tốt và xấu lên bàn cân.

Thường người ta cho rằng Mệnh ứng với tiền vận. Nhưng thật ra Mệnh vẫn là cái gốc của đời người. Cho nên sau tiền vận, Mệnh vẫn còn bị Tuần ảnh hưởng ở mức độ nhẹ. 

Nếu Tuần đóng tại cung Thân thì vấn đề tốt hay xấu cũng tương tự như trên. Nếu có khắc thì trong trường hợp này là Tuần chỉ chi phối trong khoảng thời gian trung vận và hậu vận mà thôi.

Theo Thái Thứ Lang, người Mệnh Tuần Thân Triệt cần có Cơ Nguyệt Đồng Lương thì cuộc đời về già mới được xứng ý toại lòng. Như vậy đối với Tuần, có chính tinh đắc địa để chấp nhận mức độ tốt bị giảm bớt. Còn hơn là gặp chính tinh hãm địa rồi trông chờ Tuần làm cho tốt đẹp.

Nếu cả Tuần và Triệt cùng đóng ở cung Mệnh hay cung Thân thì thế nào?

Điều này cũng có hai ý kiến khác nhau:

1. Một số cho rằng khi Tuần Triệt gặp nhau thì sẽ tự hoá giải cho nhau và triệt tiêu lẫn nhau. Điều này xét ra không hợp lý lắm. Bởi vì khoa Tử Vi không có những sao nào cùng nhóm lại triệt tiêu nhau. Những sao cùng nhóm luôn hỗ trợ cho nhau, tốt thì tốt thêm, xấu thì xấu hơn.

Chẳng hạn như Nhật Nguyệt gặp Xương Khúc, hay hủy hại nặng nề khi Không Kiếp gặp thêm Hỏa Linh. Chỉ có những sao khác nhóm mới khắc chế nhau như Thiên Hình khắc chế và làm giảm đi sự lẳng lơ của Đào Hoa.

2. Mệnh có cả Tuần Triệt như một nhà tù có hai ông cai ngục. Ông chính là Triệt, ông phụ là Tuần. Hết khoảng thời gian của tiền vận khi Triệt về hưu thì cũng còn ông Tuần cai quản, chứ không hề nhà giam được bỏ ngỏ.

Mẫu người Mệnh Tuần Thân Triệt

Sau hết, trường hợp chúng ta muốn nói ở đây là những lá số có Tuần đóng ở Mệnh và Triệt đóng ở Thân. Mẫu người này chúng ta thường nghe là mẫu người Mệnh Tuần Thân Triệt

Để có câu trả lời, cách tốt nhất là chúng ta đặt hết các sao tốt xấu lên bàn cân rồi cân đo đong đếm. Mệnh có Tuần đóng, nếu Mệnh tốt thì mức độ chiết giảm do Tuần gây ra tương đối nhẹ nhàng. Còn nếu cung Mệnh xấu, thì sự cứu vãn của Tuần cũng không được bao nhiêu. Những hung sát tinh cũng như những đứa con phá gia chi tử trong một gia đình bất hạnh. Họa chăng chỉ có Triệt còn đủ uy lực để chế ngự, chứ Tuần thì không đủ sức.

Qua trung vận và hậu vận thì ứng vào cung Thân. Nếu cung Thân tốt mà có Triệt đóng thì cũng không gây ảnh hưởng gì đáng kể. Có chăng chỉ là những trở ngại gây rắc rối lúc ban đầu. Nếu cung Thân xấu thì Triệt ở đây cũng không đáng kể. Như vậy, người Mệnh Tuần Thân Triệt mà có cung Thân tốt đẹp thì về già cuộc đời cũng đạt được nhiều mãn nguyện.

Mẫu người Mệnh Triệt Thân Tuần

Đối với những người Mệnh Triệt Thân Tuần thì cũng tương tự. Mức độ tốt xấu của cung Mệnh sẽ bị chiết giảm nhiều hơn. Sự ảnh hưởng này chỉ xảy ra trong khoảng tiền vận. Vào trung vận, ảnh hưởng của sự tốt xấu trên cung Thân chỉ ở mức độ ôn hoà. Như vậy đối với mẫu người Mệnh Triệt Thân Tuần thì thời gian thử thách nhất là thời thanh xuân. Sau đó, nếu cung Thân tốt đẹp thì cuộc đời tương đối cũng được bình ổn.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt. Nếu cung Mệnh hay cung Thân Vô Chính Diệu mà có Tuần hay Triệt đóng thì rất tốt. Hoặc là cung Mệnh vừa có cả Tuần lẫn Triệt vừa thêm hai sao Thiên Không và Địa Không. Chúng ta gọi là cách Mệnh Vô Chính Diệu đắc nhị không, tam không hay tứ không. Đây đều là những cách hoạch phát. Hoặc Tuần Triệt đóng tại Mệnh hay Thân Vô chính diệu, được Nhật Nguyệt hợp chiếu thì cũng rất tốt đẹp.

Kết luận

Tóm lại, Tuần Triệt là hai vị trí đặc biệt trên lá số Tử Vi. Và cũng đã trở thành đề tài tranh luận rất nhiều. Tùy theo kinh nghiệm thực tiễn mà mỗi người tự chọn cho mình cách luận giải riêng. Dù sao ảnh hưởng tốt xấu của hai vị trí này trên một lá số không phải là điều đơn giản.

Giống như một người bị bệnh phải uống thuốc. Như người bị chứng đau nhức phải uống thuốc giảm đau. Nhưng khi uống thuốc giảm đau nhiều thì lại sinh ra chứng đau bao tử… Ảnh hưởng của Tuần Triệt cũng tương tự như vậy, giúp ta bên này thì phá bên kia. Có lẽ cái thâm sâu của khoa Tử Vi là ở chỗ đó. Người học cũng vì thế mà nghiên cứu nghiệm lý cũng mất cả đời người.

Xem thêm: mẫu người Đào hoa

5/5 (1 Review)

Chat ngay