x

LUẬN GIẢI CUNG QUAN LỘC – CÔNG DANH SỰ NGHIỆP MỘT ĐỜI NGƯỜI

Ngày đăng: 26-03-2021

Trong lá số Tử Vi, cung Quan Lộc chủ về thành bại công danh sự nghiệp, công việc làm ăn, buôn bán của mỗi người. Chuyên môn, ngành nghề chính, địa vị xã hội, tố chất và triển vọng của họ. Đối với cả nam và nữ thì cung Quan Lộc luôn được đánh giá là cung quan trọng. “Quan” ở đây được hiểu để chỉ những người có chức sắc, quyền hạn để thực thi những chính sách của triều đình. Còn ngày nay chữ “quan” dùng để chỉ tới nghề nghiệp của mỗi cá nhân, chỉ công danh của mỗi người. “Lộc” chủ khái quát về tài lộc, tiền bạc, tài sản nói chung từ công việc mang lại.

Dưới đây là cách luận đoán tổng quan cung Quan Lộc khi có các chính tinh tọa thủ. Trường hợp Quan Vô chính diệu hoặc gặp Tuần Triệt thì có cách luận giải riêng.

1. Tử Vi đóng cung Quan Lộc

Người có Tử Vi nhập cung Quan lộc, cả đời sự nghiệp theo vận trình đi lên. Người này có năng lực xử lí công việc và năng lực độc lập làm việc rất tốt. Mệnh cách thường là quan chức chính phủ, lãnh đạo xí nghiệp lớn, chủ doanh nghiệp tư nhân, thương nhân. 

Tử Vi hội họp các sao như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc còn gọi là cách cục “Quần thần khánh hội”. Đường quan lộc hanh thông, quý đến cực phẩm. Dù làm kinh tế hay chính trị đều đắc cách. Người có cách cục Tử Phủ Vũ Tướng không hội đủ bộ cát tinh thì tuy không tốt bằng nhưng cũng là nhân viên làm cơ quan chính phủ. Có chút quyền quý, nếu kinh doanh cũng khá giả. 

Có Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Mã đồng cung hội chiếu, là quan chức cấp cao, cự phú thương nghiệp. Tử Vi Hóa Quyền, tất liên hệ quyền bính, nhiều sao tốt thì đại quý. Tử Vi Hóa Khoa, vinh danh truyền khắp, dễ phát triển trong giới chính trị, văn hóa, sự nghiệp công chúng. Tử Vi nếu như không có Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc, phú quý đều ít.

Đồng cung với Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt, quý về Văn, sự nghiệp thuận lợi. Khôi Việt đồng cung, thường làm việc tại ngân hàng, giữ trách nghiệm tài chính. Sát tinh đồng cung hợp võ chức. Nếu như Cát Hung hỗn tạp, như có thành tựu thì cũng gian khổ không suôn sẻ, tinh thần bị áp lực nặng nề.

Thêm các sao Tứ Sát Không Kiếp, Kình Đà cả đời sự nghiệp không thuận lợi lắm. Hay trải qua khó khăn, nhưng không đến mức quá tai hại, vì Tử Vi có tác dụng hóa giải. Người có nhiều hung tinh thì sự nghiệp bình thường, chẳng có phú quý gì đáng nói. Ngược lại gặp khó khăn nghiêm trọng, hoặc ngoài hào hoa trong hư rỗng, danh không đúng thực.

Tử Vi khi đồng cung với các chính tinh

Tử Vi Thiên Phủ tại Dần Thân

Cung Mệnh tất có Vũ Khúc. Gặp cát tinh, được cát hóa thì lợi cả văn lẫn võ, tất là mệnh phú quý, một đời địa vị hiển hách, tài quan đều đẹp. Trong quân đội, chính giới, công thương, xí nghiệp, tài chính, xây dựng v.v… đều nắm được quyền lớn. Nếu không gặp cát tinh thì chỉ là nhân viên bình thường.

Tử Vi Tham Lang tại Mão Dậu

Cung mệnh tất có Vũ Khúc Phá Quân. Là người lắm kỹ xảo đầu cơ, thích mạo hiểm để cầu may mắn. Gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Tả Hữu đồng cung có thể đại phú quý. Văn võ đều tốt, quyền quý không ít, trong thực nghiệp và chính giới có thể dương danh. Nếu như gặp Tham Lang Hóa Kỵ, sự nghiệp thăng trầm phong ba, hay gặp cản trở khó khăn. Nếu như không có thêm cát tinh, thì kĩ nghệ lập thân, một đời không thuận lợi.

Tử Vi, Thiên Tướng tại Thìn Tuất

Cung mệnh chắc chắn là Vũ Khúc, Thiên Phủ. Hợp võ chức, theo đuổi chính trị hoặc kinh doanh thương nghiệp. Hội thêm Cát tinh thì có thể là đại thương gia, quan lớn, danh lợi đầy đủ. Nếu không gặp Cát tinh mà gặp Sát tinh, phú quý không nhiều. Kình Đà Hỏa Linh đồng cung, sự nghiệp khó mong hiển đạt. Cung mệnh tam phương cũng cũng không có cát tinh thì có cuộc đời bình thường.

Tử Vi Thất Sát tại Tị Hợi

Cung mệnh chắc chắn là Vũ Khúc, Tham Lang. Cả đời sự nghiệp từ đầu đến cuối luôn biến động. Tuổi trẻ không thuận, sau 30 tuổi thì bắt đầu hưng thịnh lên, thích hợp làm kinh doanh. Thêm Lộc Tồn, Tả Hữu có phát triển lớn, làm võ chức thì quý hiển. Cung Mệnh gặp Hỏa Linh có thể trở thành người giàu có. Nếu không gặp cát tinh thì bình thường.

Tử Vi Phá Quân tại Sửu Mùi

Cung Mệnh chắc chắn là Vũ Khúc, Thất Sát. Là người sáng tạo hơn người, trong sự nghiệp thì dục vọng, ham muốn vô hạn, lại không hòa thuận với cấp trên. Một đời thành lắm bại nhiều, tuyệt không thuận lợi. Nếu hội nhiều cát tinh thì phát đạt trong cảnh cạnh tranh khốc liệt, nếu gặp Xương Khúc Tả Hữu thì sự nghiệp xán lạn huy hoàng. Nếu không có thêm Cát tinh thì sống cuộc đời khó khăn vất vả.

2. Thiên Cơ tọa thủ cung Quan Lộc

Thiên Cơ chủ yếu là động, ở cung Quan Lộc sự nghiệp tương đối nhiều biến đổi. Tất nhiên trong đời nhiều lần thay đổi công việc, hoặc hay thuyên chuyển. Hoặc làm nhiều công việc một lúc, hoặc làm nghề nghiệp tự do. Thiên Cơ trong các tam hợp Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc cách thì sự nghiệp thành công thuận lợi.

Tả Hữu đồng cung hoặc hội họp thì giỏi quy hoạch, xử lý những công việc phức tạp. Có thể có quyền lực và địa vị, thường kiêm nhiều công việc. Xương Khúc đồng cung hoặc hội họp quý hiển và nổi tiếng. Thích hợp với công việc trong các ngành văn hóa, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật. Có thể có thành tựu tương đối cao. Khôi Việt đồng cung hoặc hội họp, trong công việc hay gặp, kề cận quý nhân, ít khi gặp phiền phức, rắc rối. Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội họp chủ đại quý. Nhất định là quan chức cấp cao, nhân vật chính giới quan trọng, nổi tiếng thiên hạ.

Thiên Cơ bình hòa tại Tị Hợi

Đây là người không dễ có nghề nghiệp ổn đinh, hay chuyển chức, đổi nghề, thay đổi hạng mục kinh doanh, thiếu tính ổn định.

Thiên Cơ gặp Hóa Kỵ, hoặc gặp Không Kiếp, địa vị không cao. Ttất là người không có nghề nghiệp ổn định, thường thất nghiệp hoặc không tìm được công việc. Nếu gặp thêm Sát tinh thì càng xấu hơn, chỉ có thể làm nhân viên cấp dưới. Du thủ du thực không nghề nghiệp, không có thành tựu gì, vì vậy mà khốn khổ.

Thiên Cơ, Thái Âm tại Dần Thân

Cung Mệnh tất có Thiên Đồng. Có lợi cho các công việc công chức, phục vụ các cơ quan có tính chất tương đối ổn định. Thêm Thiên Mã thì hay phải đi công tác, nếu hội nhiều cát tinh thì tài quan song mỹ. Thiên Cơ hóa Khoa, nhất định làm quan chức quản lí hành chính. Khoa Quyền Lộc hội họp, công danh hiển đạt, đại phú đại quý. Gặp Tứ Sát, Hóa Kỵ, bôn ba đến già, sự nghiệp không thuận lợi.

Thiên Cơ, Cự Môn tại Mão, Dậu

Cung mệnh tất có Thiên Đồng. Sự nghiệp hay có nhiều biến động, ở Mão thì tốt hơn ở Dậu, cung Dậu phúc không dài lâu. Có thể theo đuổi các công việc văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, tiêu thụ… Nếu làm thương nghiệp thì có thể là người quản lý.

Gặp Văn Xương Văn Khúc, chủ văn chương cái thế. Ba sao Khoa Quyền Lộc hội họp thì cự phú đại quý, nổi danh trong ngoài. Lộc Tồn đồng cung thì phú quý, dễ làm chính trị. Nếu gặp Sát tinh công việc nhiều cạnh tranh, hợp kinh doanh. 

Thiên Cơ Thiên Lương tại Thìn Tuất

Cung Mệnh tất có Thiên Đồng, Thái Âm. Cung Thìn tốt hơn cung Tuất. Nếu có Thiên Cơ, Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa hoặc hội Lộc Tồn thì có phú quý. Thích hợp đảm nhận các công việc quản lý.

Khoa Quyền Lộc gia hội đời sống tất có kỳ ngộ, cự phú đại quý. Sao cát phù trợ không đủ thì là nhân viên hạng thường về quản lý, quảng cáo, kinh doanh tiêu thụ. Nếu không có cát tinh, hoặc các hung tinh hội tụ, thì chủ nghèo khó, cả đời gian khổ. Thiên Cơ ở Thìn gặp Hóa Kỵ, lại không có cát tinh thì thay đổi công việc liền liền, không việc gì thành công.

3. Sao Thái Dương tại cung Quan Lộc

Thái Dương chủ về quan lộc, nhập cung Quan Lộc có số nắm quyền. Thái Dương sáng, đủ bộ Nhật Nguyệt, Cự Nhật,.. gặp các cát tinh như Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc thủ chiếu thì đại quý. Là quan cấp tỉnh bộ trở lên, sự nghiệp vĩ đại. Thái dương tối, ít các cát tinh thủ chiếu thì không mất đi phú quý, nhưng phú quý không bằng, phúc không dài lâu. Gặp các sao Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hóa Kỵ thì chủ địa vị thấp kém, phù hoa mà không thực, không có gì gọi là phú quý hay thành tựu.

Thái Dương gặp Tứ Sát Không Kiếp, Kình Đà hoặc Hỏa Linh thì chịu gian khổ, nhưng vẫn có thể khắc phục nghịch cảnh, có thời phú quý. Thái Dương sáng địa có Hóa Quyền, Hóa Lộc là điềm cực cát. Gặp Hóa Kỵ, chủ cạnh tranh, áp lực, thị phi, có thể gặp thành công ngoài dự kiến. Thái Dương và Thiên Hình đồng cung, đại đa số là quân nhân hoặc nhân viên cảnh vụ.

Thái Dương tại cung Ngọ thủ Cung Quan Lộc

Còn gọi là “Nhật lệ trung thiên”, có cái quý của kẻ chuyên quyền, có thể nắm quyền lớn quốc gia, chủ đại phú. Với điều kiện không gặp Tuần Triệt. Có Lộc Tồn đồng cung hoặc hội Lộc Tồn, hoặc gia hội Tả Hữu Xương Khúc, quý không diễn tả được. Nếu không hội cát tinh, chỉ khá giả bình thường thôi. Người này hay kết giao bạn bè, không chuyện gì vẫn bận cuống lên, không có việc thì mua việc vào người.

Thái Dương Thái Âm tại Sửu Mùi

Mệnh Vô Chính Diệu có đối cung Cự Môn Thiên Cơ, một đời sự nghiệp hay biến đổi, chuyển nghề chuyển nghiệp liền liền. Thêm Xương Khúc Tả Hữu, hoặc Thái Dương Thái Âm có Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền, là quan chức chính phủ cấp cao, nắm quyền lực chính trị quốc gia.

Thái Dương, Cự Môn tại Dần Thân

Mệnh Vô Chính Diệu đối cung Thiên Cơ Thiên Lương. Hợp với các nghề miệng lưỡi, học nghề chuyên môn thành danh. Sự nghiệp thường có danh nhiều hơn lợi, quý nhiều hơn phú.

Không có Sát tinh hội họp thì có thời phú quý, Thái Dương Hóa Lộc chủ đại quý. Hóa Quyền Lộc hoặc thêm Tả Hữu Xương Khúc cũng chủ đại phú quý.

Gặp Tứ Sát Không Kiếp Kỵ thì không đẹp, có thể làm nghề trái hoặc y bốc mệnh tướng.

Cung Dần tốt hơn Thân, cung Dần vận tốt tương đối dài, còn cung Thân thì tiến thoái thăng trầm không ổn định.

Thái Dương Thiên Lương tại Mão dậu

Cung Mệnh tất có Thái Âm. Ở Mão tốt hơn ở Dậu, không gặp hung sát chủ cả đời sự nghiệp hưởng phúc. Gặp Lộc Tồn Xương Khúc cát hóa, chủ cự phú hoặc đại quý, nổi danh thế giới. Ở cung Dậu thì bình thường, hậu vận đuối sức, đẹp mà không thực, chủ hư hoa phù ảo, khó được đại phú quý.

4. Sao Vũ Khúc đóng cung Quan Lộc

Vũ Khúc trong tam hợp Mệnh tài quan đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng đồng cung với Xương Khúc Phù Bật, chủ võ chức hiển quý. Nắm quyền lớn trong quân đội, cục cảnh sát, hoặc đảm nhiệm những công việc quan trọng tại cơ quan tư pháp, võ nghiệp.

Người bình thường kinh doanh, buôn bán, cũng chủ sự nghiệp phát đạt. Nếu hội Khoa Quyền Lộc, có thể là quan về tài chính, đứng đầu trong giới tài chính. Người kinh doanh có thể trở thành tỉ phú, lãnh đạo xí nghiệp thương nghiệp.

Cung Tài Bạch có Vũ Khúc, có không ít người làm việc ở ngân hàng hoặc các bộ môn tài chính khác. Vũ Khúc nếu không gặp cát tinh cũng chủ sự nghiệp thông đạt, phát triển ổn định từng bước. Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ phú quý song toàn. Vũ Khúc Hóa Quyền cực đẹp, hiển thị quyền quý, là nhân vật tay sắt. Vũ Khúc Hóa Kỵ là xấu nhất, sự nghiệp nhiều thị phi, ít nhất cũng một lần đổ vỡ thất bại.

Gặp các lục sát tinh như Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Đại Hao thì đa mưu nhưng ít thành công, bị tranh chấp khó khăn. Nếu tam phương lại không có cát tinh hội hợp thì địa vị bình thường, không luận là quý hiển.

Vũ Khúc Thiên Phủ tại Tý Ngọ

Cung Mệnh tất có Liêm Trinh. Được sao tốt củng chiếu thì phú quý, là người nhiệt tình với sự nghiệp, thích hợp xử lý ngoại vụ, thích hợp kinh doanh xí nghiệp quy mô lớn.

Đồng cung với Lộc Tồn hoặc Vũ Khúc Hóa Lộc, Hóa Khoa thì sự nghiệp vĩ đại. Hoặc thêm Tả Hữu Xương Khúc thì chủ phú quý, thu được cả danh lẫn lợi. Nắm quyền lực, đường sự nghiệp hanh thông. Thêm Khôi Việt thì làm việc ở Bộ Tài chính. Thêm các sao ác sát Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì bình thường. Vũ Khúc hóa Kỵ thì sự nghiệp thăng trầm không thuận lợi, người làm quan tất có tai họa về quan.

Vũ Khúc Tham Lang tại Sửu Mùi

Cung Mệnh tất là Liêm Trinh Phá Quân. Trong khi làm việc thường có những hành vi vi phạm pháp luật, bất chính, phú quý tất cũng là quan tham ô vô lại hoặc gian thương. Chủ công việc hay biến động, tuổi trẻ thường thăng trầm, không ổn định. Được sao cát củng chiếu thì tốt đẹp, kinh doanh có thể thu được lợi lớn. Sợ thêm Sát Kỵ.

Vũ Khúc Thiên Tướng tại Dần Thân 

Cung Mệnh tất có Liêm Trinh Thiên Phủ. Thêm cát tinh thì sớm nắm quyền lớn, sự nghiệp hanh thông, chủ quyền quý, Tài Quan cả 2 đều đẹp.

Vũ Khúc Thất Sát tại Mão Dậu

Cung mệnh tất là Liêm Trinh Tham Lang. Sự nghiệp hay biến đổi thăng trầm, xa hương lập thân có thể phát triển. Hợp kinh doanh, làm công việc đầu cơ, hoặc công việc có tính chất mạo hiểm, nguy hiểm. Đồng cung với Lộc Tồn, chủ phú quý. Được sao cát quyền quý, lập công danh. Kình Dương cùng thủ thì có tai họa tù ngục.

Vũ Khúc Phá Quân tại Tị Hợi

Cung Mệnh tất là Liêm Trinh Thất Sát. Sự nghiệp có nhiều phức tạp và thay đổi. Thích nhất là Vũ Khúc Hóa Quyền, chủ cả đời quyền quý, Tài Quan đều đẹp. Nếu gặp Thiên Hình, làm quân nhân thì phát đạt. Thêm Quyền Lộc Khôi Việt Tả Hữu thì quý hiển. Nếu không thêm cát tinh thì chủ sự nghiệp bình thường, khó có thành tựu, làm nhân viên bình thường hoặc tiểu thương.

5. Sao Thiên Đồng cung Quan Lộc

Thiên Đồng là phúc tinh, nhập cung sự nghiệp không hoàn mỹ, tính chất cơ bản hợp tự do. Không làm việc trong môi trường chịu hạn chế, khó có thể quản lý chỉ huy các thuộc bộ. Nếu như làm chức vụ quản lí thì khó có thể phát huy năng lực. Thiên Đồng văn võ đều được, nếu hội chiếu có Khoa quyền lộc thì chủ đại phú đại quý, thiên hạ biết danh tiếng. 

Nếu Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt đồng cung hoặc gia hội thì sự nghiệp hưng vượng. Hay được giúp đỡ, vận khí cực đẹp, chủ thành công và phú quý. Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung hoặc gia hội thì đường sự nghiệp tương đối kém, lắm trì trệ không thông. Địa vị không cao, là người bình thường. Nếu hội thêm Tứ Sát Không Kiếp, thì làm việc gì cũng thất bại, không gì là thành công.

Thiên Đồng ở cung Quan Lộc, không ít người làm ở giới truyền thông, giải trí, văn hóa nghệ thuật. Cục Mệnh thành cách chủ có đại phú quý. Cục mệnh không thành cách mà không có cát tinh thủ chiếu thì cuối cùng vẫn là người bình thường.

Thiên Đồng Thái Âm tại Tý Ngọ

Mệnh vô chính diệu, đối cung có Cự Môn Thái Dương. Kinh doanh buôn bán hay làm công chức đều tốt, có thể có danh tiếng địa vị, gặp Lộc Tồn thì chủ phú quý. Tại Cung Ngọ nếu không có các sao tốt thì khó có phú quý, một đời lao khổ.

Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu Mùi

Cung Mệnh vô chính diệu, đối cung có Thái Dương Thiên Lương. lúc trẻ sự nghiệp không ổn định, thường hỏng giữa chừng hoặc hay gặp chuyện điều động chuyển việc. Trung niên trở ra có thể tự tay lập nghiệp trong gian khổ. Không thêm cát tinh, cát hóa thì cả đời địa vị thấp kém, thành tích có hạn. Bất luận có gặp cát tinh hay không, lòng nhiệt tình tận tâm trong công việc cũng không nhiều.

Thiên Đồng Thiên Lương tại Dần Thân

Cung mệnh tất có Thái Âm. Hợp công chức, đảm nhiệm công việc quản lý. Hội Khoa Quyền Lộc thì trong sự nghiệp là người có vận khí đẹp lạ lùng. Anh hùng tái thế, đại phú đại quý, nắm quyền lớn trong quân đội chính quyền nhà nước. Tả Hữu Xương Khúc gia hội thì có thể đạt được thành tựu trên chính trị. Nếu gặp Tứ Sát Không Kiếp, là nhân viên kĩ thuật hoặc hợp kinh doanh.

6. Sao Liêm Trinh cung Quan Lộc

Liêm Trinh là chủ Quan Lộc, nhập cung Quan lộc đều có cơ hội nắm quyền. Nếu không gặp Sát tinh, thì là người coi trọng hiệu quả công việc, có thể phát huy năng lực, hợp với công việc quản lý.

Nếu gặp Kình Đà Không Kiếp thì sự nghiệp không thuận lợi, thị phi không ngớt, làm chuyện gì cũng khó thành. Nếu hội thêm Sát tinh thì không có công danh, phải đề phòng chuyện thị phi quan chức. Liêm Trinh Hóa Kỵ và Thất Sát, Tứ Sát, Thiên Hình đồng cung tại cung Quan Lộc thì có họa ngục tù, bức hại chính trị.

Liêm Trinh tại Dần Thân

Cung Mệnh là Tử Vi Thiên Tướng. Chủ quyền quý võ chức, kinh doanh đại quý, hội chiếu cùng cát tinh thì phú quý song toàn. Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc đồng cung với Lộc Tồn thì chủ đại phú đại quý. Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng cung thì tuổi trẻ khó thành công lớn, tuổi già vượng phát.

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn Tuất

Cung Mệnh tất là Tử Vi. Có năng lực quản lí ưu tú, tuổi trẻ sự nghiệp không ổn định, trung niên đến nơi khác thì phát triển, có thể thu được thành công ngoài mong đợi. Được nhiều cát tinh tụ chiếu thì văn võ phú quý. Liêm Trinh Hóa Lộc, Võ chức quý hiển, kinh doanh đại phát. Phù Bật Xương Khúc xung chiếu thì làm chính trị, có thể thành quan lớn. Liêm Trinh Hóa Kỵ, phú quý đều ít.

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi

Cung Mệnh tất là Tử Vi Phá Quân. Là người có kĩ năng giao tiếp, có thể là nhân viên công vụ, nhân viên ngoại giao tiêu thụ, tầng lớp cán bộ, cảnh sát, chủ doanh nghiệp tư nhân. Không ít người là quân nhân. Nếu gặp nhiều cát tinh thì kinh doanh hay làm công chức đều được, có thể phát triển được trong môi trường cạnh tranh hoặc thị phi. Nếu thêm Sát tinh thì chức vị nhỏ, hoặc vì vấn đề với người khác phái mà xảy ra tranh chấp, hoặc hành vi bất chính nên bị phạt. Hóa Kỵ thêm Sát tinh thì chắc chắn ngồi tù.

Liêm Trinh Thiên Tướng tại Tý Ngọ

Cung mệnh tất là Tử Vi Thiên Phủ. Hội hợp cát tinh, gia hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì cự phú đại quý. Gặp Tả Hữu Xương Khúc thì văn võ đều tốt, quyền quý có thời.

Kình Dương đồng cung chỉ hợp buôn bán. Hỏa Linh đồng cung tất là tham quan ô lại. Không Kiếp Đồng cung, sự nghiệp ngoài đẹp trong rỗng.

Liêm Trinh Thất Sát tại Sửu Mùi

Cung Mệnh tất là Tử Vi Tham Lang. Hợp trong quân đội lập công, nếu có thêm cát tinh thì chủ công danh hiển đạt. Khoa Lộc Quyền hội hợp thì cự phú đại quý. Tả Hữu Xương Khúc đồng cung hoặc gia hội thì văn võ đều tốt, sự nghiệp hưng thịnh.

Liêm Trinh Phá Quân tại Mão Dậu

Cung Mệnh tất là Tử Vi Thất Sát. Sự nghiệp có nhiều khó khăn, nếu gia hội cát tinh thì trong gian khổ có thể lập được đại công. Nếu Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Tồn, Hóa Lộc hội hợp thì văn võ đều tốt, sớm nắm uy quyền, chủ phú quý. Kinh doanh cũng phát hoạch tài đại quý. Nếu không có cát tinh thì phúc không được lâu dài. Thêm sát tinh thì người bình thường.

7. Sao Thiên Phủ nhập cung Quan Lộc

Thiên Phủ vào cung Quan Lộc chủ cát lợi, chỉ cần không gặp Sát tinh thì nhất định sự nghiệp có thành tựu. Thiên Phủ được nhiều cát tinh thủ chiếu là bậc tài năng văn võ, công danh hiển hách. Nếu không làm công chức mà làm thương nghiệp cũng luận là phát đạt. Gia hội Tứ Sát Không Kiếp thì không đẹp, sự nghiệp nhiều trở ngại thăng trầm và hay tranh chấp. Nếu hội chiếu nhiều sát tinh thì chủ nghèo khổ, không nghề nghiệp địa vị đáng nói. Chung quy thuộc hạng người bình thường.

Thiên Phủ tại Sửu Mùi, Mão Dậu, gia hội Lộc Tồn Tả Hữu hoặc Xương Khúc, chủ đại phú đại quý.

Thiên Phủ tại Tị Hợi, có Lộc Tồn, Hóa Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt gia hội thì đại phú đại quý. Nếu không gặp cát tinh thì trong sự nghiệp là người tương đối cẩn trọng bảo thủ.

8. Sao Thái Âm cung Quan Lộc

Sự nghiệp tương đối bình ổn, Thái Âm sáng được Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa củng chiếu thì chủ quyền quý. Đồng cung hoặc gia hội với Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt thì có thể có địa vị cao, một đời có danh tiếng. Thái Âm hội Xương Khúc Tả Hữu cũng là người quan quý. Thái Âm sáng sát tinh ít, có Tả Hữu gia hội, lại hội Lộc Tồn thì có thể vô cùng giàu có trong công thương nghiệp. Thái Âm tối thì đường sự nghiệp không đẹp, làm nhiều mà thành quả ít. Nếu lại gặp Tứ Sát Không Kiếp tất là người bình thường.

Thích hợp đảm nhiệm các công việc suy nghĩ tư duy, kế hoạch. Đồng cung với Xương Khúc thì có thể đạt được thành công trong công việc văn hóa, học thuật, công chúng. Nếu như lại gặp Long Trì Phượng Các nữa thì có thể nổi danh trong giới nghệ thuật. Tả Phù Hữu Bật tương hội thì có thể phát triển trong giới chính trị. 

Cùng Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Cơ tương hội thì có thể làm công chức hoặc làm việc trong những xí nghiệp lớn. Thái Âm Hóa Lộc, không những sự nghiệp thành công mà còn thu được danh lợi, tài vận rất tốt. Thái Âm sáng có Hóa Quyền, chủ quan quý, thêm Tả Hữu Xương Khúc thì phú quý xuất chúng. Thái Âm Hóa Khoa, tiếng tăm lẫy lừng, có thể theo đuổi nghệ thuật hoặc học thuật, nghiên cứu khoa học.

9. Sao Tham Lang nhập cung Quan Lộc

Cách cục khai sáng, sự nghiệp thăng trầm nhiều biến đổi. Không thích hợp với những công việc ổn định, đơn điệu và bình thường. Hay làm những nghề nghiệp không bị thúc bó, có thể biến hóa, giàu tính đầu cơ, mạo hiểm. Có rất nhiều mối quan hệ trong giao tiếp, tiệc tùng mà hình thành công việc. Có thể kết giao với người quyền quý, quan chức chính phủ. Tham Lang đắc cách hoặc đủ bộ Sát Phá Tham Liêm thì sự nghiệp sớm hưng thịnh, có thể đạt được nhiều cơ hội bất ngờ mà thành công. Tham Lang ưa hội hợp Hỏa Linh chủ hoạch phát.

Bộ Sát Phá Tham Liêm rất ưa đồng độ Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh chủ nhân vật quan trọng trong giới chính trị hoặc thương gia giàu có. Thành công trong gian khó, là những người tầm cỡ không thể xem thường. Nếu gặp Tả Hữu Khôi Việt thì sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội may mắn nhiều. Tham Lang không đủ bộ đủ cách thì sự nghiệp không bình ổn, làm nhiều mà công lao ít. Nếu nhị hợp tam hợp có cát tinh thì có thể phát triển thương nghiệp. Sát Phá Tham Liêm không ưa Xương Khúc chủ mâu thuẫn, nhiều sự trái ngang.

10. Sao Cự Môn đóng cung Quan Lộc

Sự nghiệp vất vả, làm các nghề liên quan đến ăn nói, giao thiệp, kế hoạch, nghiên cứu, kĩ năng học thuật v.v… Cự Môn mệnh tài quan đủ bộ Cự Nhật thì sau khi vất vả phấn đấu có thể đạt thành công. Nếu được nhiều cát tinh thủ chiếu thì kinh doanh hoặc làm công chức đều có thể nắm quyền, phát đạt. Cự Môn thích nhất Hóa Quyền, Hóa Khoa là hiện thân của uy quyền, có tài năng phi phàm, lợi cho việc dương danh trong các giới tư pháp, y học, học thuật. 

Gia hội các cát tinh Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền thì chủ đại phú hoặc đại quý. Đồng cung hoặc hội chiếu với Tả Hữu, Xương Khúc thì chủ quý hiển. Hoặc đạt được thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn học nghệ thuật, truyền thông đại chúng, y bốc mệnh tướng.

Cự Môn là Ám tinh, thương gia hay lén lút làm nhiều việc ngầm hoặc kinh doanh không minh bạch, kinh doanh bất hợp pháp, hoặc trốn thuế. Cự Môn Hóa Kỵ, không hòa thuận với cấp trên, làm việc hay có tranh châp, lời qua tiếng lại, không thuận lợi, phá bại.

Cự Môn đắc cách như cư Tý Ngọ hoặc gặp Tuần Triệt là cách “Thạch Trung Ẩn Ngọc”. Là cách phát lớn trong công danh, tài lộc, gây được tiếng tăm lớn.

11. Thiên Tướng nhập cung Quan Lộc

Là người phụ tá khá tài năng, sự nghiệp an định, bình ổn ít thay đổi. Quan Thiên Tướng thường đảm nhận các công việc tại cơ quan, xí nghiệp quy mô lớn. Thích hợp với chức phó về hành chính quản lý, thư ký. Không hợp lãnh đạo, hoặc danh là chính thực là phụ. Thiên Tướng ưa đồng cung hội chiếu với Tả Hữu Xương Khúc thì được người kính trọng, chủ phú quý. Kinh doanh hoặc làm công chức đều có thành tựu lớn, có thể có lương cao. Hội chiếu Khoa Quyền Lộc, hợp theo đuổi chính trị, làm quan cao lộc hậu. Kinh doanh thì là cự phú. 

Nếu không có thêm cát tinh người thường cũng chủ sự nghiệp ổn định, cuộc sống khá giả. Thiên Tướng kỵ nhất gặp Tuần Triệt, thành bại đa đoan. Thêm Sát tinh thì không tốt, chỉ là người bình thường.

12. Sao Thiên Lương nhập cung Quan Lộc

Là người cẩn thận tỉ mị, giỏi xử lý những vấn đề khó, có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng. Thiên Lương hợp các công việc ngành nghề mang tính giảng dạy, giáo dục, truyền bá tư tưởng, thuyết pháp… Hoặc các ngành nghề y bác sĩ, thầy thuốc, thầy giáo, nhân viên hành chính trong cơ quan hành chính, hệ thống pháp luật, xí nghiệp quy mô lớn. 

Về tượng người của sao này rất đa dạng: người thầy, bác sỹ, cảnh sát, người giữ gìn kỷ cương luật pháp (công an hoặc luật sư), người làm công tác tôn giáo, từ thiện, thầy Tử Vi, lý số, nhân tướng, phong thủy, người quản lý… Trong thực tế sao này là sao học thuật có duyên giác ngộ cao, nhiều thầy tử vi, phong thủy có mệnh Thiên Lương. Họ dự đoán tiên tri giúp đời giúp người, còn làm công tác từ thiện ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.

13. Sao Thất Sát cung Quan Lộc

Là cách cục khai sáng, không thích hợp với các công việc ổn định, bình thường. Thường chọn các công việc tự do, không bị hạn chế. Hoặc theo đuổi các công việc có tính mạo hiểm, hay thay đổi, có tính đầu cơ. Tuổi trẻ sự nghiệp hay thăng trầm thay đổi, thiếu sự an định, trung niên trở ra thì có thể thuận lợi. Nên tha hương xuất ngoại, có thể có cơ hội thành công. Đại đa số tay trắng mà làm nên gia sản, từ không thành có.

Thất Sát hợp võ không lợi văn, hợp làm không hợp nói. Thất Sát rất ưa gặp Triệt, đồng độ sát tinh Kình Đà Không Kiếp thì nổi bật trong giới quân đội cảnh sát, hoặc buôn bán làm ông chủ. Nếu kinh doanh thương nghiệp thì có thể giàu có. Thất Sát trong tam hợp đủ bộ Sát Phá Tham Liêm đồng cung hội chiếu với Tả Hữu, Khôi Việt chủ quyền bính, nắm quyền sinh sát, sự nghiệp hưng thịnh. 

Đồng cung với Lộc Tồn thì phú quý song toàn. Gia hội Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì anh hùng cái thế, vang danh thế giới. Thất Sát đồng cung với Hỏa Linh thì chủ võ chức uy phong, nhưng thường gặp nguy hiểm, thị phi. Kinh doanh có thể giàu có nhưng hay lên voi xuống chó.

14. Sao Phá Quân cư cung Quan Lộc

Cách cục khai sáng. Một đời sự nghiệp thăng trầm, gian khổ. Hợp những công việc mạo hiểm, công nghiệp, thương nghiệp. Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa cùng chiếu thì là trọng thần quốc gia. Đồng cung hội chiếu với Tả Hữu, Khôi Việt thì có năng lực quản trị, kinh doanh hay làm công đều được. Nếu cát tinh ít thì không quý, chỉ là nhân viên bình thường, hoặc làm kinh doanh cá thể. Đồng cung Văn Xương, Văn Khúc, sự nghiệp vất vả không thuận lợi.

Đồng cung với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hóa Kỵ thì chủ vất vả, trở ngại, thị phi, phá bại, đa mưu mà ít khi thành. Sự nghiệp nhất định gặp phải nhiều lần thất bại lớn, kỵ đầu tư mạo hiểm, hợp kĩ nghệ lập thân. Cung Mệnh nếu không có thêm Cát tinh, cung Quan Lộc Phá Quân đồng cung với Kình Đà thì là người nợ nần, làm gì cũng không thành.

15. Văn Xương, Văn Khúc

2 sao chủ có danh tiếng địa vị, gặp Thái Dương, Thái Âm đồng cung hội chiếu thì chủ quyền quý, chức vị cấp tỉnh bộ. Gặp nhiều sao tốt như Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Hóa Khoa, Tả Phù Hữu Bật thì là người tài năng văn võ, phú quý bất phàm. Hai sao này cùng với cát tinh đồng thủ thì tăng may mắn tốt đẹp, kỵ gặp Phá Quân. Thích hợp phát triển ở các phương diện văn hóa, học thuật, nghệ thuật, tôn giáo, chiêm bốc.

16. Tả Phù, Hữu Bật

Có tài năng quản lý ưu việt, làm việc ổn định chắc chắn, công việc thuận lợi, có thể được đại chúng cổ vũ. Kinh Doanh hoặc làm công chức đều tốt, nếu được cát tinh đồng cung càng tốt. Có các sao tốt Tử Vi Thiên Phủ củng chiếu thì văn võ đều giỏi, Tài Quan đều đẹp. Đồng cung với Thiên Đồng, Văn Xương thì là kỳ cách văn chương, nổi danh thiên hạ. Gia Tứ Sát thì thành bại bất nhất, nếu gặp Không Kiếp thì chủ bị giáng chức.

17. Thiên Khôi, Thiên Việt

Trong công việc luôn gặp quý nhân, đặc biệt nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, bậc tôn trưởng, gặp khó khăn gì cũng từ hung thành cát. Nếu được nhiều cát tinh thủ chiếu thì chủ quý. Gia Tứ Sát thì thành bại thăng trầm, gia Không Kiếp Hình Kỵ là người bình thường.

18. Hóa Lộc

Hóa Lộc là hiện thân của thành công, thịnh vượng, uy quyền, phát đạt, thuận lợi. Một đời sự nghiệp gắn liền với tài chính tiền tệ. Đồng thời biết cách sử dụng tiền bạc, sự nghiệp phát triển. Có thể đạt được thành tựu tương đối cao về tài phú, địa vị, danh tiếng. Sao nào gặp Hóa Lộc ở cung Quan Lộc thì dấu hiệu may mắn tốt đẹp của sao ấy tăng gấp bội. Nếu có Lộc Tồn, Thiên mã, Hóa Quyền, Hóa Khoa gia hội thì đại phú đại quý.

19. Hóa Quyền

Là trung tinh chủ thành công, thịnh vượng, uy quyền, phát đạt. Hóa quyền làm việc cẩn trọng, giỏi về kế hoạch, làm kinh doanh, năng lực quản lí mạnh, có thể có chức vị cao. Sao nào hóa Quyền ở cung Quan Lộc thì tín hiệu tốt của sao đó tăng gấp bội. Gia hội Cự Môn, Vũ Khúc, Hóa Khoa, Hóa Lộc thì đẹp không tả nổi. Có thể phát triển ngoài mong đợi, quan vận hanh thông. 

20. Hóa Khoa

Là người có học thức chuyên môn hết sức ưu tú, với công việc có năng lực tính toán tốt. Có tầm nhìn tốt, dễ nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên, đồng nghiệp và người ngoài. Sao nào hóa Khoa ở cung Quan Lộc thì tín hiệu tốt của sao ấy tăng gấp bội. Là người có thể danh ghi bảng vàng. Gia hội Hóa Lộc, Hóa Quyền và Xương Khúc thì chắc chắn quý hiển. Hội hợp với Thiên Khôi, Thiên Việt thì nổi danh thiên hạ. Hóa Khoa và Kình Đà, Không Vong, Hóa Kỵ đồng cung có tài năng nhưng khó có thể phát huy.

21. Hóa Kỵ

Công việc hay gặp phải sự cố, trắc trở, thất bại, phá hoại, bất lợi. 

22. Lộc Tồn

Là sao cát, trong công việc có thể nhận được sự trợ giúp về vật chất. Là người giỏi quản lý, sử dụng tiền bạc, không thích hoang phí, dễ tích lũy tiền bạc. Công việc phát triển thuận lợi nếu theo đuổi các ngành liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng, cho vay… Có thể đảm nhận chức vị cao, hoặc kinh doanh xí nghiệp quy mô lớn. 

Lộc Tồn độc thủ, thường làm trong bộ Tài chính, Ngân hàng, hoặc làm các công việc quản lý tài chính, là quan chức về tài phú. Lộc Tồn nếu gia Hỏa Linh Không Kiếp, Song Hao thì thăng trầm, tốt xấu bất nhất. Đặc biệt kỵ gặp Không Kiếp chủ hao tốn, mất mát, phá sản.

23. Kình Dương, Đà La

Một đời sự nghiệp nhiều trắc trở, hay thay đổi, không thuận lợi, thường gặp phiền phức. Dễ đối lập với cấp trên, gây phản cảm với đồng nghiệp, người dưới mà bị ép từ chức hoặc mất việc, hoặc thu nhập thấp. Kình Đà lợi cho Võ chức hoặc kinh doanh, cũng có thể làm những ngành có tính thay đổi, nguy hiểm hoặc tiêu hao thể lực. Không lợi cho các công việc Văn chức. 

Hai sát tinh chủ bôn ba vất vả qua ngày, trong sự nghiệp thường gặp tổn hại, ngáng trở. Làm công việc bình thường, địa vị không cao, chuyển chức, không an định, thu nhập ít. Môi trường làm việc khắc nghiệt, một đời làm nhiều mà thành ít. Gia Hỏa Linh Không Kiếp chủ người bình thường, nghèo khó.

24. Hỏa tinh, Linh tinh

2 sát tinh có tính kích hoạt cao. Cung Quan lộc có 2 sao này hợp chiếu thì làm việc nóng lòng gấp rút, khó kiên nhẫn. Tuy nhiệt huyết nhưng không kiên trì. Công việc làm nhiều thành ít, hay thay đổi chỗ làm, môi trường khắc nghiệt, tuy rằng có công việc nhưng khó dài lâu. Tuổi trẻ thành bại thất thường, tuổi già công việc toại ý. 

25. Địa Kiếp, Địa Không

Một đời công việc không ổn định, thường thay đổi công việc, việc làm chẳng có ít nhiều lợi ích gì đáng nói. Thường gặp trở ngại hoặc thất bại, khó có thể thành đại sự đại nghiệp. Mệnh có cát tinh mà gặp Không Kiếp dù có phú quý nhất thời cũng nhất định có thất bại tương đối lớn. Hoặc là tiền tài bị phá to, hoặc là đắc tội với cấp trên mà bị trách phạt. Hoặc học nhằm cái không dùng được nên khó phát huy. 

Trừ khi các sát tinh Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh đồng độ với bộ Sát Phá Tham Liêm thì là phi thường cách. Cuộc đời thăng giáng thất thường nhưng thành công trong gian khó, gian khổ, có thành tựu.

Nếu đi cùng các Bộ Văn như Tử Phủ Vũ Tướng, Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Tướng Phủ, Nhật Nguyệt,… thì trái cách. Sự nghiệp không an định, hay bị chuyển chức. Khó được dùng đúng chỗ, thường không hài lòng với công việc hiện tại. Một đời khốn đốn, khó khăn, nhiều phong ba. Hay gặp những tai họa khủng khiếp nếu không có cát tinh cứu giải.

Kết luận

Trên đây là những cách luận giải cung Quan lộc dựa trên đặc tính sao số chính tinh và trung tinh. Khi luận đoán cần kết hợp các bộ sao trong tam hợp Mệnh, Tài, Quan và cung nhị hợp. Xem các đại vận đương số đang đi qua, phối hợp yếu tố ngũ hành bản mệnh, ngũ hành cung, sao số, Tuần Triệt. Từ đó để thấy được những đặc tính khái quát nhất, tránh trường hợp nhìn sao đoán việc.

Xem thêm: Xem công danh tài lộc qua lá số Tử Vi

4.5/5 - (2 bình chọn)

Chat ngay