x

Gieo Quẻ Kinh Dịch

Quẻ Dịch 52 “THUẦN CẤN” Trở Ngại Trùng Trùng

Quẻ Dịch 52 “THUẦN CẤN” Trở Ngại Trùng Trùng

Quẻ Thuần Cấn tên gọi khác là Cấn Vi Sơn hay Sơn Vi cấn, là quẻ Dịch số 52 trong số 64 Quẻ Kinh Dịch. Quẻ vừa tốt vừa xấu nhưng 70% là xấu. Quẻ Thuần Cấn có Nội quái

Quẻ Dịch 51 BÁT THUẦN CHẤN – Họa Vô Đơn Chí

Quẻ Dịch 51 BÁT THUẦN CHẤN – Họa Vô Đơn Chí

Quẻ Bát Thuần Chấn là quẻ Dịch số 51 trong 64 Quẻ Kinh Dịch. Đây là quẻ rất xấu, biến động mạnh, đột ngột. Tượng quẻ: Tiếng Sét trong đêm. Ý nghĩa quẻ: Họa vô đơn chí – tai họa

Quẻ Dịch 50 HỎA PHONG ĐỈNH – Đỉnh Thiên Lập Địa

Quẻ Dịch 50 HỎA PHONG ĐỈNH – Đỉnh Thiên Lập Địa

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh là quẻ Dịch số 50 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Quẻ này không tốt cũng không xấu. Quẻ này chỉ tốt cho quan danh, uy quyền, không lợi các đường khác. Hỏa Phong Đỉnh có

Quẻ Dịch 49 TRẠCH HỎA CÁCH – Hán Miêu Đắc Thủy

Quẻ Dịch 49 TRẠCH HỎA CÁCH – Hán Miêu Đắc Thủy

Quẻ Trạch Hỏa Cách là quẻ dịch số 49 trong 64 quẻ Kinh Dịch. Quẻ này ám chỉ thời vận đang hung hóa cát, cát lại hóa hung. Không tốt cũng không xấu hoàn toàn mà tùy vào từng hoàn

Quẻ Dịch 48 “THỦY PHONG TỈNH” Khô Tỉnh Sinh Tuyền

Quẻ Dịch 48 “THỦY PHONG TỈNH” Khô Tỉnh Sinh Tuyền

Quẻ Thủy Phong Tỉnh là quẻ Kinh dịch số 48. Khi gieo quẻ hỏi việc bắt được quẻ Tỉnh thì có điềm đại cát. Một trong những quẻ cát của cát. Nội quái là: ☴ Tốn hay Gió. Ngoại quái

Quẻ Dịch 47 “TRẠCH THỦY KHỐN” – Lao Đao Khốn Đốn

Quẻ Dịch 47 “TRẠCH THỦY KHỐN” – Lao Đao Khốn Đốn

Quẻ Trạch Thủy Khốn là quẻ số 47 trong 64 Quẻ Kinh Dịch. Đây là quẻ hung, quẻ này có điềm “lao đao khốn đốn”.  “Khốn” có nghĩa là khốn khó, khổ đau, buồn bã, túng quẫn và mệt mỏi.

Quẻ Dịch số 45 “TRẠCH ĐỊA TỤY” – Cá Chép Hóa Rồng

Quẻ Dịch số 45 “TRẠCH ĐỊA TỤY” – Cá Chép Hóa Rồng

Quẻ Trạch Địa Tụy là một trong những quẻ cát lợi toàn diện về mọi mặt trong 64 quẻ Kinh Dịch Nội quái là: ☷ Khôn hay Đất. Ngoại quái là: ☱ Đoài hay Đầm. Ngũ hành quẻ: Kim. “Tụy” có

Quẻ Dịch 44 “THIÊN PHONG CẤU” – Tha Hương Ngộ Hữu

Quẻ Dịch 44 “THIÊN PHONG CẤU” – Tha Hương Ngộ Hữu

Quẻ Thiên Phong Cấu là quẻ Kinh dịch số 44 Nội quái là: ☴ Tốn hay Gió. Ngoại quái là: ☰ Càn hay Trời. Ngũ hành quẻ: Kim. “Cấu” có nghĩa là “không hẹn mà gặp”, có hình tượng “Gặp

Chat ngay