x

Gieo Quẻ Kinh Dịch

Quẻ Dịch 43 “TRẠCH THIÊN QUẢI” – Du Phong Thoát Võng

Quẻ Dịch 43 “TRẠCH THIÊN QUẢI” – Du Phong Thoát Võng

Quẻ Trạch Thiên Quải là quẻ Kinh Dịch số 43.  Nội quái là: ☰ Càn hay Trời. Ngoại quái là: ☱ Đoài hay Đầm. Ngũ hành quẻ: Thổ. “Quải” có nghĩa là “quyết” (kiên quyết), cương quyết mạnh mẽ “Du”: bay

Quẻ Dịch 42 “PHONG LÔI ÍCH” – Tiền Hô Hậu Ủng

Quẻ Dịch 42 “PHONG LÔI ÍCH” – Tiền Hô Hậu Ủng

Quẻ Phong Lôi Ích đứng số 42 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ này vừa tốt vừa xấu. Tốt là khi hô hào hành động theo chính nghĩa, lẽ phải. Xấu là xúi dục, cổ động cho việc ác,

Quẻ Dịch 41 “SƠN TRẠCH TỔN” – Uổng Công Phí Sức

Quẻ Dịch 41 “SƠN TRẠCH TỔN” – Uổng Công Phí Sức

Quẻ Sơn Trạch Tổn là quẻ thứ 41 trong Kinh Dịch, một trong những quẻ “hung của hung”, tai họa bậc nhất trong 64 quẻ. Nội quái là: ☱ Đoài hay Đầm. Ngoại quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngũ

Quẻ Dịch số 40 Lôi Thủy Giải “Ngũ Quan Thoát Nạn”

Quẻ Dịch số 40 Lôi Thủy Giải “Ngũ Quan Thoát Nạn”

Quẻ Lôi Thủy Giải là quẻ số 40 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Thủy Giải có điềm “May mắn thoát nạn”, là quẻ tốt. Ý nghĩa: hôn nhân rất tốt, người đi sớm về, mưu sự tất

Quẻ Dịch số 39: Thủy Sơn Kiển “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

Quẻ Dịch số 39: Thủy Sơn Kiển “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

Quẻ Thủy Sơn Kiển là quẻ số 39 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Sơn Kiển có điềm “Mưu sự không đúng”, là quẻ xấu khi gieo quẻ hỏi việc. Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi,

Quẻ số 38: Hỏa Trạch Khuê “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

Quẻ số 38: Hỏa Trạch Khuê “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

Quẻ Hỏa Trạch Khuê là quẻ số 38 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Trạch Khuê có điềm “Long đong lận đận”, là quẻ hung khi gieo quẻ Dịch. Cầu danh cầu lợi đều không được, bệnh tật

Quẻ Dịch số 37: Phong Hỏa Gia Nhân – Kính Lý Quan Hoa – Theo đuổi ảo ảnh

Quẻ Dịch số 37: Phong Hỏa Gia Nhân – Kính Lý Quan Hoa – Theo đuổi ảo ảnh

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân là quẻ số 37 trong số 64 quẻ dịch. Quẻ này có điềm “Theo đuổi ảo ảnh”, là quẻ xấu. Ý nghĩa: xuất hành bất lợi, bệnh tật không khỏi, cầu lộc cầu danh không

Quẻ Dịch số 36: Địa Hỏa Minh Di “Quá Hà Sách Kiều” – Vô cùng khó khăn

Quẻ Dịch số 36: Địa Hỏa Minh Di “Quá Hà Sách Kiều” – Vô cùng khó khăn

Quẻ Địa Hỏa Minh Di đứng số 36 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Hỏa Minh Di có điềm “Vô cùng khó khăn”, là quẻ hung trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, cãi cọ liên miên, mọi

Chat ngay