x

LÁ SỐ TỬ VI CỦA NGƯỜI HỌC CAO CÔNG DANH VINH HIỂN

Ngày đăng: 28-01-2023

Trong Tử Vi, có những cách cục thông qua những con đường riêng biệt mà thành danh. Đây là những người rất tài hoa, có am hiểu sâu rộng, có vận thi cử, đỗ đạt, thăng quan tiến chức.

Lá số Tử Vi của người học cao

Cách Cục Xương Khúc (Khúc Xương)

Văn Xương và Văn Khúc hai văn tinh khoa cử bác học. Văn Xương Văn Khúc giáp cung Mệnh là đặc sắc nhất nếu hội thêm nhiều cát tinh thì lại càng đẹp. Hoặc là trong tam hợp Mệnh Tài Quan có hai sao này chầu về. Hai sao này là văn tinh nên chỉ hợp các bộ văn tinh, bộ võ cách như Sát Phá Tham, Sát Phá Tham Liêm thì không hợp.

Văn Xương là một văn tinh đại biếu cho văn học, nghệ thuật, cũng như nhiều tài nghệ tốt. Văn Xương vào cung Mệnh, thì đương số thông minh hơn người, lại hay gặp dữ hóa lành. Có khi chất ưu tú, cử chỉ tao nhã. Mệnh nam có nội hàm, mệnh nữ có nhan sắc. Cũng là người hiếu học và lòng cầu tiến cao. Bởi vậy mà đời có số làm quan.

Văn Khúc lại là sao trợ lực cho Văn Xương, đem đến khả năng tranh luận lại tinh thông tài nghệ. Văn Khúc tinh quân vốn là vị quan cai quản chuyện công danh thi cử trên thiên giới. Trong dân gian Trung Quốc vẫn hay tương truyền, rỉ tai nhau câu chuyện vị quan thanh liêm nổi tiếng Bao Chửng Bao Thanh Thiên. Đây chính là Văn Khúc tinh quân chuyển kiếp hạ phàm, cứu độ chúng sinh. Khi Văn Khúc, Văn Xương cùng cung, đương số có thể phát huy tối đa tài nghệ. Nếu mà gặp thêm Vũ Khúc đồng cung nữa thì nhất định là văn võ song toàn, đại phú đại quý.

La-so-hoc-cao-hieu-rong-cong-danh-do-dat

Cách Cục Tam Kỳ Gia Hội

Tam kỳ củng hướng Tử Vi cung

Tối hỷ nhân sinh mệnh lý phùng

Mệnh lý âm dương chân Tể tướng

Công danh phú quý bất lôi đồng

Dịch nghĩa:

Tam kỳ cùng chầu về cung mệnh

Gặp cách cục này rất đáng mừng

Mệnh lý âm dương làm Tể tướng

Công danh phú quý chẳng tầm thường

Trên lá số Tử Vi, tam kỳ (Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa) gia hội là một cách cục cực tốt cho lá số. Tròn cách cục này, ba sao hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa tập trung tại cung Mệnh, Tài, Quan. Cách cục này chủ về ý chí cao viễn, thông minh hơn người, có thể thành danh nổi danh thiên hạ nếu theo đường quan chức, quyền cao chức trọng. Tài lộc mang lại từ chức tước, người này học càng cao càng nhiều bằng cấp thì cáng tốt cho công danh, khoa bảng thi cử đỗ đạt, thường gặp vận tốt bất ngờ hoặc quý nhân giúp đỡ, có thể thành tựu được sự nghiệp lớn.

Tam hợp Mệnh – Tài – Quan có Tam Hóa, đi kèm các bộ Văn tinh như Tử Phủ Vũ Tướng, hoặc Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật, Nhật Nguyệt, Tướng Phủ, là hợp cách. Nếu gia hội thêm một trong 6 cát tinh của bộ Lục cát như Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khôi, Việt, Đào Hồng sẽ được nổi danh trên tầm thế giới, giàu sang tột bậc. Danh tiếng lừng lẫy, phú quý song toàn, được phúc ấm hay lộc của tổ tiên để lại, gặp nhiều may mắn, gặp nạn được quý nhân phù trợ, tuổi trẻ sớm thành danh.

5/5 - (1 bình chọn)

Chat ngay