x

Quẻ số 38: Hỏa Trạch Khuê “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Hỏa Trạch Khuê là quẻ số 38 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Trạch Khuê có điềm “Long đong lận đận”, là quẻ hung khi gieo quẻ Dịch. Cầu danh cầu lợi đều không được, bệnh tật không khỏi, mọi việc khó khăn.

Hỏa Trạch Khuê có Nội quái là: ☱ Đoài hay Đầm. Ngoại quái là: ☲ Ly hay Hỏa. Ngũ hành quẻ: Thổ.

“Khuê” có nghĩa là “quái dị” (trái với đạo lí thông thường). Tính nết kỳ quái, ngược với đạo lí, cho nên có hình tượng “buôn lợn bán dê”.

“Phán trư”: buôn lợn, “Mại dương”: bán dê. “Buôn lợn bán dê” là chuyện Khương Thái Công thuở hàn vi buôn lợn thì thịt dê bán chạy, buôn dê thì thịt lợn lại bán chạy, buôn cả dê lẫn lợn thì lại bị cấm giết mổ. Kẻ gieo phải quẻ này mọi việc trục trặc, có điềm “Long đong lận đận”.

Hình tượng quẻ Hỏa Trạch Khuê

Kẻ buôn bán không được vận như Khương Thái Công buôn dê thì lợn đắt, buôn lợn thì dê đắt, buôn cả dê lẫn lợn thì bị cấm giết mổ.

Ngày xưa, Thôi Diên Ngọc đi thi, thiếu tiền, nửa đường vào nhà bà con nhờ cậy, đã gieo phải quẻ này. Quả nhiên, Thôi Thiện Tường không nhận họ hàng. Thôi Diên Ngọc đành phải xấu hổ ra về. Đúng là ứng với quẻ “mua lợn bán dê” thật là “long đong lận đận”.

Lời thơ của quẻ Khuê

“Buôn bán lợn dê, đều gặp rủi,

Vận số kinh doanh, không hợp ngành.

Giao dịch xuất hành, đều bất lợi,

Hôn nhân, buôn bán cũng uổng công.”

Lời đoán quẻ Hỏa Trạch Khuê

Cầu danh cầu lợi đều không được, bệnh tật không khỏi, mọi việc khó khăn.

Lời bàn: Muốn tốt đẹp nhưng phương pháp không đúng làm hỏng việc, chẳng khác nào “lợn lành chữa thành lợn què”. Đó là cách làm trái với qui luật, trái với đạo lí.

Xem thêm: Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay