x

Quẻ Dịch số 37: Phong Hỏa Gia Nhân – Kính Lý Quan Hoa – Theo đuổi ảo ảnh

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân là quẻ số 37 trong số 64 quẻ dịch. Quẻ này có điềm “Theo đuổi ảo ảnh”, là quẻ xấu. Ý nghĩa: xuất hành bất lợi, bệnh tật không khỏi, cầu lộc cầu danh không thành, mưu sự bất thành.

Phong Hỏa Gia Nhân có Nội quái là: ☲ Ly hay Hỏa. Ngoại quái là: ☴ Tốn hay Gió. Ngũ hành quẻ: Mộc.

“Gia nhân” có nghĩa là “người trong một nhà”. Ở đâu cũng vẫn là người một nhà, vì vậy nó có hình tượng “Xem hoa trong gương”.

“Kính lý”: trong gương, “Quan hoa”: xem hoa. “Kính lý quan hoa” là chuyện một người soi gương chải đầu, nhìn thấy hoa tươi trong gương rất đẹp, trong lòng muốn lấy nhưng không được. Người gieo phải quẻ này có điềm “Theo đuổi ảo ảnh”.

Hình tượng của quẻ Phong Hỏa Gia nhân

Một bông hoa nở, nhìn ở trong gương, đẹp nhưng không lấy được. Khuyên bạn không thể yêu hoa trong gương. Mọi việc không thể sắp xếp khéo léo.

Ngày xưa, Tào Tháo được Từ Thứ rất đắc ý đã gieo phải quẻ này. Quả nhiên, Từ Thứ sau khi vào doanh trại quân Tào, suốt đời không bày kế giúp Tào Tháo. Đúng là ứng với quẻ “Kính lý quan hoa” thật là “theo đuổi ảo ảnh”.

Lời thơ của quẻ Gia nhân:

“Hoa nhìn trong gương, đẹp lung linh,

Cầu tài cầu lộc, chẳng được gì.

Giao dịch hôn nhân đều không tốt,

Người đi của mất, cũng không về.”

Lời đoán quẻ Phong Hỏa gia nhân

Xuất hành bất lợi, bệnh tật không khỏi, cầu lộc cầu danh không thành, mưu sự bất thành.

Lời bàn: Năng lực, phẩm chất có hạn, gia đình lại bình thường mà cố theo đuổi con gái đẹp nhà giàu có, danh giá khác nào “đũa mốc lại chòi mâm son”. Theo đuổi mục tiêu như vậy thật chẳng khác nào theo đuổi ảo ảnh, suốt đời không thể có được, thật là bi thương.

Xem thêm: Quẻ Địa Hỏa Minh Di

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay