x

Quẻ Dịch số 8: Thủy Địa Tỷ “Thuyền Đắc Thuận Phong” – Việc gì cũng lợi.

Ngày đăng: 24-03-2021

Quẻ Thủy Địa Tỷ đứng số 8 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuộc hệ Khôn – Ngũ hành Thổ. Nội quái là Thổ, Ngoại Quái là Thủy.

Quẻ Thủy Địa Tỷ có ý nghĩa “Việc gì cũng lợi” là quẻ tốt trong Kinh dịch. Mất của tìm thấy, việc công có lí, hôn nhân tốt đẹp, cầu danh thuận lợi, mọi việc vui vẻ.

“Tỷ” có nghĩa là “ cùng nhau, tương hỗ, giúp nhau”, vì vậy có hình tượng thuyền xuôi gió. “Thuyền đắc thuận phong” là chuyện thuyền chở rất nặng, nước chảy ngược chiều, thuyền đi không nổi. Bỗng nổi cơn gió thuận, thuyền căng buồm đi, chẳng tốn sức chèo.

Người gieo được quẻ này là đạt được mong muốn “Việc gì cũng lợi”.

Ngoài ra Thủy Địa Tỷ còn một hình ảnh trong tự nhiên là các con sông, con suối, lòng vòng, ôm lấy đất, mang phù sa bồi đắp các vùng hạ lưu, cũng là biểu tượng của nền văn minh. Hay nói một cách khác, người bốc được quẻ này có thể dự đoán tạo ra một ý tướng, một cơ hội hay sự nghiệp lớn bắt đầu từ những công việc, sự nghiệp khá nhỏ, từ từ, đều, và tích lũy theo thời gian.

Hình tượng của quẻ Thủy Địa Tỷ

 

Thuyen-dac-thuan-phong

 

Sáu hào khi động có ý nghĩa, hay còn gọi là sáu nét của quẻ theo thứ tự từ dưới lên trên như sau:

Hào một- Hào âm: vị trí thấp, âm yếu cũng được. Chủ về tốt. Khởi đầu của sự việc tốt.

Hào hai:- Hào âm: vị trí cao hơn hào 1, âm, chủ về giai đoạn sau khởi đầu khá tốt, thuận lợi.

Hào ba: – Hào âm: hào âm ở vị trí thấp. rất tốt. Diễn biến về sau trục trặc vẫn được thuận lợi.

Hào 4- Hào âm: Ngôi vị bắt đầu cao, vị trí cao dần: âm yếu. Giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn.

Hào 5- Hào dương: vị trí quan trọng nhất được gặp hào dương mạnh . Công việc, sự việc giai đoạn này rất thuận lợi.

Hào 6- Hào Âm– vị trí trên cùng âm yếu. Đây là vị trí tốt nhất của quẻ, vị trí trên cùng âm nhưng đạt được thành tựu hoàn toàn từ những hào, giai đoạn trước đó, có khó khăn, cùng cực, vất vả nhưng thành tựu lớn nhất cũng ở đây,

khi ta đối chiếu kỹ các hào chủ yếu của quẻ đều toàn âm đồng hòa với hào cuối tượng như cùng nhau vượt qua, cùng nhau trải qua, khó khăn, vất vả khổ cực. Tốt hay xấu phải tùy từng việc cụ thể, giai đoạn của sự việc cụ thể chúng ta mới thấy tường tận như sau:

Giải quẻ hỏi việc kinh doanh:

Người gieo quẻ hỏi việc bốc được quẻ Thủy Địa Tỷ thì việc kinh doanh đã đi vào một quỹ đạo ổn định, các việc kế tiếp luôn được thuận lợi, không gặp trở ngại gì quá lớn.

Tài chính, Tài Lộc: Ra nhiều tiền, tài lộc dồi dào.

Hôn nhân: Thuận hòa, vui vẻ. Kết hôn lợi.

Con cái: sinh con, thai kì thuận lợi.

Vay vốn: dải ngân khá chậm nhưng đều càng ngày càng vay được nhiều.

Kiện tụng, tranh chấp: Ít xảy ra, gần như giải quyết bằng hòa bình được

Thi cử: kết quả khá, tốt trở lên.

Sức khỏe: tốt, tai nạn qua khỏi, tuy nhiên đang vướng bệnh nan y khó chữa thì bệnh tình kéo dài.

Mất đồ: Đồ tìm được ở gần vị trí mất, có cùng đồng dạng vật để, vật chứa, phương vị của vật mất và nơi mất.

Kinh doanh mới, thay đổi nghề nghiệp, chuyên môn nơi làm: hạn chế thay đổi.

Thăng tiến: Thăng tiến khá chậm, nhưng thăng tiến đều theo thời gian.

Xem thêm: Quẻ Địa Thủy Sư

Đánh giá post

Chat ngay