x

Quẻ Dịch số 39: Thủy Sơn Kiển “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Thủy Sơn Kiển là quẻ số 39 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Sơn Kiển có điềm “Mưu sự không đúng”, là quẻ xấu khi gieo quẻ hỏi việc. Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi, cầu danh cầu lợi đều không được.

Thủy Sơn Kiển có Nội quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngoại quái là: ☵ Khảm hay Nước. Ngũ hành quẻ: Kim.

“Kiển” có nghĩa là “khó”, chân không thể bước lên, đi đường gian khó, vì vậy có hình tượng “bùn, tuyết đầy đường”.

 “Vũ: mưa, “tuyết”: băng tuyết, “Mãn”: đầy, “Đồ”: đường. “Vũ tuyết mãn đồ” là chuyện một người đi đường, đi đến nửa đường, trời đổ cơn mưa, tuyết rơi đầy đường, bùn lầy khó đi, vô cùng gian khổ. Kẻ gieo phải quẻ này có điềm “Mưu sự không đúng”.

Hình tượng quẻ Thủy Sơn Kiển

Trời mưa to, tuyết đầy đường, người đi vất vả, khó tiến, dây dưa, mất sức. Việc không ưng ý, buồn phiền.

Ngày xưa, Hàn Văn muốn đi thăm bạn, gieo phải quẻ này. Quả nhiên, khi đến Tam Quan, tuyết rơi đầy đường, người ngựa khó đi, vô cùng khổ sở. Đúng là ứng với quẻ “Tuyết rơi đầy đường”, thật là “mưu sự không đúng”.

Lời thơ của quẻ Kiền:

“Tuyết rơi đầy đường, rất khó đi,

Giao dịch xuất hành, chẳng có chi.

Hôn nhân bệnh tật đều trở ngại,

Mưu sự cầu tài, thật gian nan.”

Lời đoán quẻ Thủy Sơn Kiển

Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi, cầu danh cầu lợi đều không được.

Lời bàn: Có việc tiến hành thuận lợi từ khi mở đầu đến lúc kết thúc, có việc vừa mở đầu đã gặp muôn vàn khó khăn. Việc bất lợi phải dừng lại tìm nguyên nhân gây ra khó khăn mà quyết định chờ đợi hoặc khắc phục nguyên nhân để tiếp tục tiến hành công việc.

Xem thêm: Hỏa Trạch Khuê

Đánh giá post

Chat ngay