x

Quẻ Dịch số 23: Sơn Địa Bác “Oanh Thước Đồng Lâm” Việc không thành

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Sơn Địa Bác đứng số 23 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Địa Bác có điềm “Việc làm không thành”, đây là quẻ khá xấu trong kinh dịch. Mọi sự không thông, người đi không về, mất của khó tìm, cầu lợi không được.

Ngũ hành quẻ: Kim.

“Bác” có nghĩa là “gọt”, “lột”, “rơi”. Khí âm bay lên, khí dương đi xuống, vì thế nó có hình tượng chim oanh chim khách cùng ở một rừng.

“Oanh” là chim hoàng oanh, “thước” là chim khách, “đồng lâm” là cùng ở trong rừng. “Oanh thước đồng lâm” là chuyện có một con chim khách nhỏ, trời tối lạc đàn trú tạm trong rừng. Không ngờ trong rừng có con chim hoàng oanh thấy chim khách sinh ra ác ý. Kẻ gieo phải quẻ này, chủ là kẻ tiểu nhân đố kỵ, có điềm “Việc làm không thành”.

Hình tượng quẻ Sơn Địa Bác

Chim khách vì trời tối phải vào ngủ trong rừng, không ngờ trong rừng đã có chim oanh ở. Chim oanh trông thấy chim khách, trong lòng ghen ghét, đố kị sinh ra ác ý.

Ngày xưa, Lý Uyên xưng thần trước Tùy Văn Đế đã gieo phải quẻ này. Quả nhiên thái tử Dương Quảng có dã tâm mưu hại Lý Uyên. Lý Uyên phải bỏ triều ra đi. Đúng là ứng với quẻ “Oanh thước đồng lâm”, thật là “Việc làm không thành”.

Lời thơ của quẻ Bác:

“Oanh thước đồng lâm, vốn chẳng hòa,

Quẻ này cho biết, việc không thông.

Làm ơn mang oán, đâu có biết,

Đất bằng nổi sóng, khó mà yên.”

Lời đoán quẻ Sơn Địa Bác

Mọi sự không thông, người đi không về, mất của khó tìm, cầu lợi không được.

Lời bàn: Là người ai cũng có lòng đố kị, song đố kị như chim oanh đối với chim khách thì thật quá quắt. Đạo làm người là sống đúng đắn, giúp đỡ lẫn nhau, song giúp kẻ bất nghĩa thì thật quá đáng buồn.

Xem thêm: Quẻ Sơn Hỏa Bí

Đánh giá post

Chat ngay