x

Quẻ Dịch số 28: Trạch Phong Đại Quá “Dạ Mộng Kim Tiền” Không vẫn hoàn không

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Trạch Phong Đại Quá đứng số 28 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ này có điềm “Không vẫn hoàn không”, là quẻ xấu khi gieo quẻ. Làm việc bất thành, cầu tài không được, hôn nhân không thành. Mọi sự bất thành, phải nhẫn nại, chớ có mơ mộng.

Quẻ Trạch Phong Đại Quá có Nội quái là: ☴ Tốn hay Gió. Ngoại quái là: ☱ Đoài hay Đầm. Ngũ hành quẻ: Mộc.

“Đại quá” có nghĩa là “vượt mức quá nhiều”. Quá mức, quá nhiều là tai hoạ, vì thế nó có hình tượng của “nằm ngủ ban đêm mơ thấy tiền bạc”.

“Dạ mộng”: đêm mơ, “Kim tiền”: vàng, tiền. “Dạ mộng kim tiền” là chuyện một kẻ luôn nghĩ đến tiền nhưng không kiếm được, đêm nằm mơ thấy tiền vàng rất nhiều, lấy được rất dễ, tỉnh dậy vẫn tay trắng. Kẻ gieo quẻ hỏi việc phải quẻ này có điềm “Không vẫn hoàn không”.

Hình tượng của quẻ Trạch Phong Đại quá

Đêm nằm mơ thấy được rất nhiều vàng bạc, tỉnh dậy không thấy một đồng. Hiện chỉ nên an phận, còn tơ tưởng nhiều chỉ mệt óc nhọc lòng.

Ngày xưa, Tào Tháo tìm mọi mưu kế để được Từ Thứ, đã gieo được quẻ Trạch Phong Đại Quá này. Quả nhiên Từ Thứ vào dinh Tào, không chịu bày mưu mẹo gì. Đúng là ứng với quẻ “Dạ mộng kim tiền” thật là “Không vẫn hoàn không”.

Lời thơ của quẻ Đại quá:

“Mơ thấy kim tiền, tỉnh dậy không,

Cầu danh cầu lợi, chẳng thấy thông.

Hôn nhân giao dịch, đều không được,

Của mất người đi, vẫn biệt tăm.”

Lời đoán quẻ

Làm việc bất thành, cầu tài không được, hôn nhân không thành. Mọi sự bất thành, phải nhẫn nại, chớ có mơ mộng.

Lời bàn: Phương ngôn có câu: “Tốt quá hoá lốp”. Việc gì quá đều có hại. Lượng đổi đến mức nào đó sẽ phá vỡ kết cấu nội tại của sự vật hiện tượng. Vì vậy, mọi việc đều làm có chừng mực thì mới thành công.

Xem thêm: Quẻ Sơn Lôi Di

Đánh giá post

Chat ngay