x

Quẻ Dịch Số 3: Thủy Lôi Truân – “Loạn Ty Vô Đầu” – Lòng Dạ Rối Bời

Ngày đăng: 24-03-2021

Quẻ Thủy Lôi Truân đứng số 3 trong số 64 quẻ Kinh Dịch. Quẻ Thủy Lôi Truân có điềm chủ nhân “Lòng dạ rối bời”. Bệnh tật khó chữa khỏi, hôn nhân không hay, cãi nhau chuyện vặt, mọi việc rối mù. Đúng là “Loạn ty vô đầu”, thật là “lòng dạ rối bời”.

Ngũ hành quẻ: Thủy. “Ty” là tơ, “Đầu” là đầu dây tơ, “Truân” có nghĩa là “đầy”, đầy đủ điều kiện, muôn vật mới sinh.

Mới sinh thì còn phải gian truân, chưa làm được gì, mọi sự mới bắt đầu, mọi việc chồng chất. Vì thế, quẻ này mới có hình tượng “tơ rối lung tung, đảo đi đảo lại, tìm không ra đầu. Người gieo phải quẻ này là điềm chủ nhân “Lòng dạ rối bời”. Quẻ này còn có ý chỉ thời buổi rối ren, lòng người nháo nhác, tâm trạng rối bời.

Hình tượng của quẻ Thủy Lôi Truân

Gió thổi làm tơ rối lung tung, gỡ không ra vì tìm không thấy đầu dây tơ. Nếu gặp việc vặt vãnh tạm thời chưa làm, mọi việc làm từ từ chậm rãi mới thuận lợi. Cầu danh, cầu tài đều không được.

Ngày xưa, Chu Cảnh Nguyên đi đến nhà họ hàng thân thích nhờ cậy, dọc đường gieo phải quẻ này. Sau đó, người họ hàng đã không nhận, đuổi ra khỏi nhà. Đúng là ứng với quẻ “Loạn ty vô đầu” – thật là “lòng dạ rối bời”.

Lời thơ của quẻ Truân:

“Tơ rối vô đầu, gỡ không ra,

Gặp việc không đâu, chớ có làm.

Giao dịch kinh doanh, đều không lợi,

Mưu cầu vinh lộc, cũng mất công.”

Lời đoán: Bệnh tật khó chữa khỏi, hôn nhân không hay, cãi nhau chuyện vặt, mọi việc rối mù. Đúng là “Loạn ty vô đầu”, thật là “lòng dạ rối bời.”

Lời bàn quẻ Thủy Lôi Truân: “Truân” là hiện tượng mới sinh ra, biểu hiện chưa rõ ràng. Đây là quẻ nói về thời kì đầu của mọi hiện tượng, “tình” chưa rõ, “thế” chưa định vì vậy cần phải thận trọng, chớ hành động vội vàng. Nếu không chỉ làm cho sự việc rắc rối thêm. Vì vậy, người khôn hiểu được vạn sự khởi đầu nan, không vội hành động.

Xem thêm: Quẻ Kinh Dịch số 2 Thuần Khôn – Khôn Vi Địa

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay