x

Quẻ Dịch số 29: Thuần Khảm “Thuỷ Để Lao Nguyệt” Uổng công phí sức

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Thuần Khảm đứng số 29 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Khảm có điềm “Uổng công phí sức” là quẻ xấu khi gieo quẻ. Cầu danh không thành, bệnh tật không khỏi, hôn nhân trục trặc, góp vốn bất lợi.

Quẻ Thuần Khảm có Nội quái là: ☵ Khảm hay Nước. Ngoại quái là: ☵ Khảm hay Nước. Ngũ hành quẻ: Thủy.

“Khảm” có nghĩa là “hố”, “lõm”, “trũng”, nghĩa bóng là uổng công vô ích, vì vậy nó có hình tượng “Mò trăng đáy nước”.

“Thuỷ để”: đáy sông, “lao nguyệt”: vớt trăng. “Thuỷ để lao nguyệt” là chuyện Mặt trăng chiếu xuống đáy sông, rất đẹp. Có người đi tới, nhìn xuống sông, tưởng là châu báu, liền nhảy xuống mò, nhưng chỉ uổng công phí sức. Kẻ gieo phải quẻ này có điềm “Uổng công phí sức”.

Hình tượng của quẻ Thuần Khảm

Một vầng trăng sáng chiếu xuống sông, chỉ thấy bóng hình chẳng thấy tông. Ngu nhân tưởng ngọc, liền nhảy xuống đáy sông mò nguyệt chỉ uổng công.

Ngày xưa, Khương Duy phò trợ ấu chúa A Đẩu, thường có ý muốn diệt Ngụy, đã từng gieo phải quẻ này. Quả nhiên, Khương Duy chẳng những không diệt được nước Ngụy mà còn bị Ngụy tiêu diệt. Đúng là ứng với quẻ “Đáy sông mò trăng”, thật là “Uổng công phí sức”.

Lời thơ của quẻ Khảm:

“Đáy biển mò trăng thật uổng công,

Hiện thời vận số, còn lao đao.

Giao dịch xuất hành đều bất lợi,

Của mất người đi, chẳng thấy về.”

Lời đoán quẻ Thuần Khảm

Cầu danh không thành, bệnh tật không khỏi, hôn nhân trục trặc, góp vốn bất lợi.

Lời bàn: Mò trăng đáy biển chỉ phí công, bởi đó là việc làm không bao giờ thành công. Nguyên nhân chủ yếu của hành động này là sai địa điểm, nhầm đối tượng, lạc phương hướng. Thế giới của chúng ta vốn không hoàn hảo và lí tưởng, có nhiều kẻ lại đi tìm sự hoàn hảo, lí tưởng ở thế giới này, thật chẳng khác gì đáy biển mò trăng.

Xem thêm: Quẻ Trạch Phong Đại Quá

Đánh giá post

Chat ngay