x

Tử Vi trung cấp

CÁCH XEM VẬN HẠN TRONG LÁ SỐ TỬ VI

CÁCH XEM VẬN HẠN TRONG LÁ SỐ TỬ VI

Cách xem vận hạn trong lá số Tử Vi! Xem tiểu hạn trong lá số Tử Vi cần phải kết hợp với xem đại hạn trong 10 năm hiện tại. Tiểu hạn thường nương theo đại vận. Ví như đại

MẪU NGƯỜI NHẬT NGUYỆT ĐỒNG LÂM

MẪU NGƯỜI NHẬT NGUYỆT ĐỒNG LÂM

Trên lá số Tử Vi có 2 vị trí mà tại đó Thái Dương và Thái Âm đồng cung. Đó là cung Sửu và Cung Mùi. Những người mệnh lập tại Sửu mùi có Âm Dương đồng cung đặc trưng

Ý NGHĨA SAO THIÊN KHÔNG TRONG TỬ VI

Ý NGHĨA SAO THIÊN KHÔNG TRONG TỬ VI

Sao Thiên Không trong Tử Vi Sao Thiên Không bao giờ cũng đóng trong cung Tam hợp nghịch Âm Dương với Tam hợp tuổi của chính mình và SINH ra mình. Do nghịch Âm Dương nên nó khác mình, hoặc

MỘT VÀI CÁCH CỤC KINH DOANH PHÁT TÀI

MỘT VÀI CÁCH CỤC KINH DOANH PHÁT TÀI

Một Vài Cách Cục Kinh Doanh Phát Tài Trong Tử Vi. Cổ nhân có câu: “Phi thương bất phú”. Các cách cục giàu có cũng có thể thấy được ngay trên lá số. Đặc điểm chung của những người giàu

Chat ngay