x

Tử Vi trung cấp

MẪU NGƯỜI TỨ ĐỨC TRONG TỬ VI

MẪU NGƯỜI TỨ ĐỨC TRONG TỬ VI

Trong Tử Vi có bốn ngôi sao đặc biệt có chung chữ Đức. Nếu đi chung với nhau sẽ tạo thành bộ Tứ Đức. Bốn sao này bao gồm: Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức. Trong bài viết

HƯỚNG DẪN XEM TỬ VI CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU P1

HƯỚNG DẪN XEM TỬ VI CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU P1

Để có thể hiểu và luận giải cơ bản một lá số Tử Vi, các bạn phải học qua những video kiến thức Tử Vi nền tảng đăng trên Youtube của Hội Tử Vi Sơn Long trước nhé. Sau đó

MẪU NGƯỜI THÂN CƯ PHU THÊ

MẪU NGƯỜI THÂN CƯ PHU THÊ

Cung Phu Thê là một trong 6 cường cung trên lá số Tử Vi. Tầm quan trọng của cung này chỉ sau cung Mệnh/Tài/Quan. Vì cung Phu thê còn là thể hiện đời sống tinh thần tình cảm, các mối

MẪU NGƯỜI ĐÀO HOA TRONG TỬ VI

MẪU NGƯỜI ĐÀO HOA TRONG TỬ VI

Sao Đào Hoa trong Tử Vi Trong Tử Vi Đẩu Số, Đào Hoa là một cát tinh, biểu tượng cho nét đẹp của phái nữ. Những người có sao Đào Hoa thủ hoặc chiếu mệnh là mẫu người Đào Hoa mà

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ THIÊN DI”

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ THIÊN DI”

Những người sinh giờ Mão, Dậu, cung Thân đóng tại Cung Thiên Di, gọi là người “Thân cư Thiên Di“. Cung Thiên Di trong Tử Vi Cung Thiên Di xung chiếu với cung Mệnh. Cho nên những gì xấu tốt

4 TAM HỢP CỤC TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

4 TAM HỢP CỤC TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

4 tam hợp cục trên lá số Tử Vi Tam hợp cục là bề thế lực lượng của một khối 3 chi chung lưng góp sức bồi đắp cho nhau để sinh tồn. Với 12 chi thì có 4 tam

GIẢI ĐOÁN TIỂU HẠN QUA 8 CÂU PHÚ KINH ĐIỂN TRONG TỬ VI

GIẢI ĐOÁN TIỂU HẠN QUA 8 CÂU PHÚ KINH ĐIỂN TRONG TỬ VI

Tiểu hạn trong Tử Vi là gì? Tiểu hạn là những gì xảy ra với con người trong một năm. Tiểu hạn có hạn tốt và hạn xấu. Trước khi xét tính chất các sao trong cung Tiểu hạn, nên

CỰ CƠ MÃO DẬU – PHÚ HỮU LÂU DÀI

CỰ CƠ MÃO DẬU – PHÚ HỮU LÂU DÀI

Đôi nét về Sao Cự Môn Cự Môn đắc cách trong những trường hợp sau: Cự Môn: cư Tý, Ngọ Cự Môn ngộ Song Hao Cự Môn gặp Tuần Triệt Cự Môn hội Hỏa Linh     Cự Môn mặc

Chat ngay