x

MẪU NGƯỜI TỨ ĐỨC TRONG TỬ VI

Ngày đăng: 07-02-2023

Trong Tử Vi có bốn ngôi sao đặc biệt có chung chữ Đức. Nếu đi chung với nhau sẽ tạo thành bộ Tứ Đức. Bốn sao này bao gồm: Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức. Trong bài viết này chúng ta sẽ cũng tìm hiểu một mẫu người mà Mệnh tài quan của họ hội đủ cả 4 sao. Gọi là mẫu người “Tứ Đức”

Đặc tính Bộ Sao Tứ Đức trong Tử Vi

Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức thì thuộc tam hợp Dương Tử Phúc (Thiếu Dương – Thiên Không, Tử Phù – Nguyệt Đức, Phúc Đức – Thiên Đức) của vòng Thái Tuế. Trong đó Nguyệt Đức đồng cung với Tử Phù, Phúc Đức đồng cung với Thiên Đức. Nguyệt Đức và Thiên Đức, Phúc Đức luôn luôn tam hợp với sự xuất hiện của Đào Hoa, Thiên Không và Kiếp Sát trong tam hợp. Riêng Thiếu Dương thì có thêm Long Đức xung chiếu nên có Tứ Đức chiếu.

Bốn sao này là phúc thiện tinh chủ đức độ, khoan hòa, đoan chính, nhân hậu, từ tâm. Chế ngự được tính lẳng lơ của Đào Hồng (hoặc các sao đào hoa khác) vì bản chất đoan chính. Tứ Đức cũng giải được bệnh tật nhỏ, giảm trừ được phần nào tai họa, tật bệnh, hung nguy. Là cứu tinh, chuyên giải tai ách nhưng cần căn cứ vào hung tinh loại nào để quyết đoán phú quý, bần tiện, thọ yểu. Hội với hung sát tinh thì không tác quái, hội với cát tinh thì gia tăng sự tốt đẹp. Tuy nhiên, Tứ Đức không có khả năng đương đầu với Không Kiếp, Hỏa Linh.

Khả năng giải trừ tai ách của Tứ Đức

Thiên Đức, Nguyệt Đức hội với Long Đức, Phúc Đức cư chiếu Mệnh Thân thì phù trì đắc lực. Dù có lâm hạn đổ vỡ cũng không bị tuyệt địa. Nên người có sao Tứ Đức Mệnh Thân dù gì cũng được hưởng ân huệ. Họ sẽ giữ được cái cốt cách của người phong lưu, không quá khốn cùng, “cửa nhà bán sạch tra chân vào cùm”.

Long Đức tại cung Thìn nhiều người cho rằng là cách may mắn, gọi là Long cư Long vị. Vì cung Thìn có nghĩa là Long, là rồng. Theo kinh nghiệm thì người có Long Đức thủ Mệnh thì là người rất hiền lương, lương thiện, không làm việc xấu. Không có tính ranh ma, không lấn người, không hay tranh đấu hơn thua với đời. Cho dù có Không Kiếp xâm phạm cũng không làm việc mờ ám. Tọa thủ tại cung nào cũng đem đến sự êm đềm cho cung đó.

Mệnh hay Phu Thê có Thiên Đức hay Nguyệt Đức tọa thủ gặp Đào Hoa hay Hồng Loan thì là người xinh đẹp, lấy được vợ hiền chồng sang. Nữ Mệnh là người duyên dáng, xinh tươi, có tài cư xử lịch thiệp.

 

Mẫu người Tứ Đức

Mẫu người Tứ Đức

Người có mệnh đắc Tam – Tứ Đức là những người có thể tu thành chánh quả vì dễ đạt đến cảnh giới vô ngã, từ bi, đại lượng. Nhưng nếu có Đào Hồng hay Tham lang, mộc dục, thì lại khác. Tuy chế ngự được ảnh hưởng của dâm tinh, của tham, sân, si, nhưng vẫn ko thoát tục được, lòng vẫn vướng bụi trần.

Mẫu người Tứ Đức

Ở xã hội ngày nay, người đắc tam, tứ đức ở Mệnh – Thân mà gia đình không có nền tảng vững chắc hay có người nâng đỡ hoặc một lá số Tử Vi tốt thì khá vất vả khi phải bon chen kiếm sống. Những người này thường hiền lành, quá bao dung nên dễ bị qua mặt, bị phản bội hay bị lừa gạt …

Các sao Đức nếu tách riêng ra thì tầm ảnh hưởng của nó rất nhỏ, rất dễ bị sát tinh chi phối hay triệt tiêu nhất là Tuần Triệt. Nhưng nếu đủ bộ hoặc đi theo bộ, cách riêng thì nó lại có sức giải họa rất mạnh.

Tứ Đức đóng hoặc hợp chiếu ở Phúc Đức thì phúc ấm yên cửa nhà. Thiên Di thì môi trường sống tốt, ra ngoài gặp người thiện lương. Quan Lộc công danh thẳng tắp ít gặp cản trở. Nô Bộc có nhiều người hiền tài giúp đỡ hay Thê thì vợ đẹp, nhân hậu, phú quý. Sao Đức tọa hoặc chiếu Tật Ách thì giảm mọi bệnh tật. Phụ Mẫu – Huynh Đệ người nhà hiền lương, cuộc sống dễ chịu, Tài Bạch hay làm việc thiện ……

Đức là phần tôn vinh thuộc về tinh thần, có tính cách nhân ái rộng lòng vị tha. Mẫu người Tứ Đức thường sống và làm việc có tâm, khó lòng làm việc ác. Nam thì đạo hiếu với cha mẹ, mến yêu anh em, trung thành với đất nước, giữ chữ tín với mọi người. Nữ thì công dung ngôn hạnh nghĩa là thông hiểu mọi việc, đi đứng khoan thai, nói năng khuôn phép, tiết hạnh nết na.

Kết luận

Thực ra người có sao Tứ Đức cũng chỉ là nói lên khuynh hướng hành động và tinh thần, suy nghĩ của đương số. Người không có bộ Tam – Tứ đức cũng chưa hẳn là kẻ ác tâm. Quan trọng là đạo đức cần phải được trau dồi, bồi dưỡng trong thời gian dài để hình thành nên một nhân cách đạo đức bền vững. Có như vậy Bộ Tứ Đức mới phát huy tối đa công dụng cứu khổ phò nguy của mình được.

Xem thêm: Mẫu người đào hoa

3.3/5 - (9 bình chọn)

Chat ngay