x

Quẻ Dịch số 1: Thuần Càn – “Khốn Long Đắc Thủy” – Thời Vận Đã Đến

Ngày đăng: 24-03-2021

Quẻ Kinh Dịch số 1: Thuần Càn “Khốn Long Đắc Thủy” Thời Vận Đã Đến

Quẻ Thuần Càn hay còn gọi là Càn Vi Thiên là quẻ đứng đầu trong Kinh Dịch.

Lời đoán quẻ Thuần Càn: 

“Càn” tượng trưng “Trời”, mặt đối lập với “Đất”. Quẻ Càn là quẻ Đại Cát, đặc biệt vui sướng. Người gieo được quẻ này rất mừng, mọi việc như ý, không sợ họa hung.

“Càn” tượng trưng “Trời”, mặt đối lập với “Đất”. “Quẻ Càn” là quẻ mở đầu mang ý nghĩa “Khốn Long Đắc Thủy” tức “Rồng bị cùng khốn đang được nước”. Ví như đại hạn gặp mưa rào, không gì tốt bằng. “Càn” cũng có nghĩa khác là “cứng rắn, khỏe mạnh”. Cái gọi là “cứng rắn, khỏe mạnh”, không quanh co, giữ thái độ công bằng chính trực. Vì thế được coi là biểu tượng của rồng bị khốn khó lấy được nước. Rồng khốn được nước chỉ con rồng sống một thời gian dài trong vực, không được bay nhảy bỗng trời mưa to, sấm chớp ầm ầm. Nhờ có mưa mà nó có thể mặc sức bay nhảy.

Hình tượng quẻ Thuần Càn:

Giao long (rồng nước) ở trong vực đã lâu, nay gặp cơn mưa liền bay lên trời. Rồng bay lượn trên trời ví như sự biến hóa, dù gặp tai họa cũng không bị hại, thỏa chí vẫy vùng, không còn gì hơn.

Nếu gieo được quẻ này, đó là điểm “Thời vận đã đến”, gặp thời đắc thế, thỏa chí vẫy vùng, không sợ họa hung.

Ngày xưa, Sài Thế Trung cùng khốn phải đẩy xe đi bán than, gieo được quẻ này. Sau quả nhiên ứng nghiệm: Quách Uy không con đã cân nhắc Thế Trung lên địa vị lớn. Đúng là ứng với quẻ “Khốn Long Đắc Thủy”, thật là “thời vận đã đến”.

Lời thơ của quẻ Thuần Càn

“Thế Trung khốn khó, đẩy xe than,

Thành tâm rút thẻ, được quẻ Càn.

Quách Uy không con, nhường tước vị,

Khốn Long Đắc Thủy, thật là sang.”

Lời đoán: Quẻ Thuần Càn là quẻ Đại Cát, đặc biệt vui sướng. Người xem thấy quẻ này rất mừng, mọi việc như ý, không sợ họa hung.

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay