x

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ CÁC CÁCH GIÁP TRONG TỬ VI

Ngày đăng: 25-12-2022

Các Cách Giáp Trong Tử Vi

1. 10 cách giáp tốt

– Giáp Cái Mã, giáp Ấn Hình, chỉ được một giáp cũng vinh thân rồi

– Giáp Tả Hữu, giáp Hổ Long, chỉ cần một giáp nên công một đời

– Giáp Xương Khúc giáp Tọa Thai chỉ cần một giáp mấy ai sánh bằng

– Giáp Song Lộc Giáp Đào Hồng, chỉ cần một Giáp cũng phong lưu rồi

– Giáp Khôi Việt Giáp Phượng Long chỉ cần một giáp ung dung tuyệt vời

– Giáp Lộc Mã, Giáp Khôi Khoa, chỉ cần một giáp cũng là quý nhân

– Giáp Quang Quý, Giáp Cơ Quyền, chỉ cần một giáp là viên mãn rồi

– Giáp Quyền Sát, giáp Tham Khoa, chỉ cần một giáp cũng là thương nhân

– Làm nên danh giá dễ dàng, Lộc tồn Thiên Lương tìm đường giáp cung

Cac-cach-giap-trong-tu-vi

2. Cách giáp xấu

– Giáp Không Kiếp giáp Hình Hao, chỉ bị một giáp lao đao vô cùng

– Giáp Tang Hỏa, Giáp Kình Đà, chỉ cần một giáp cũng là tang thương

– Giáp Cự Kỵ Giáp Hao Hư, chỉ bị một giáp tai ương khó toàn

Trên đây là các câu phú về một số các cách giáp trong Tử Vi, chúng tôi hi vọng sẽ hỗ trợ được bạn đọc phần nào trong luận giải lá số.

Tử Vi Sơn Long

5/5 - (2 bình chọn)

Chat ngay