x

Kinh Dịch

GIEO QUẺ KINH DỊCH ĐẦU NĂM – DỰ ĐOÁN HUNG CÁT NĂM 2021

GIEO QUẺ KINH DỊCH ĐẦU NĂM – DỰ ĐOÁN HUNG CÁT NĂM 2021

Đầu xuân năm mới, người người nhà nhà nô nức rủ nhau đi Chấm Tử Vi, Gieo quẻ đầu năm… Xem năm nay mình sẽ gặp may mắn hay vận hạn gì, hung cát ra sao, những dự định có

Quẻ Dịch số 40: Lôi Thủy Giải “Ngũ Quan Thoát Nạn” – May mắn thoát nạn

Quẻ Dịch số 40: Lôi Thủy Giải “Ngũ Quan Thoát Nạn” – May mắn thoát nạn

Quẻ Lôi Thủy Giải là quẻ số 40 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Thủy Giải có điềm “May mắn thoát nạn”, là quẻ tốt. Ý nghĩa: hôn nhân rất tốt, người đi sớm về, mưu sự tất

Quẻ Dịch số 39: Thủy Sơn Kiển “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

Quẻ Dịch số 39: Thủy Sơn Kiển “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

Quẻ Thủy Sơn Kiển là quẻ số 39 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Sơn Kiển có điềm “Mưu sự không đúng”, là quẻ xấu khi gieo quẻ hỏi việc. Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi,

Quẻ số 38: Hỏa Trạch Khuê “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

Quẻ số 38: Hỏa Trạch Khuê “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

Quẻ Hỏa Trạch Khuê là quẻ số 38 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Trạch Khuê có điềm “Long đong lận đận”, là quẻ hung khi gieo quẻ Dịch. Cầu danh cầu lợi đều không được, bệnh tật

Quẻ Dịch số 37: Phong Hỏa Gia Nhân “Kính Lý Quan Hoa” – Theo đuổi ảo ảnh

Quẻ Dịch số 37: Phong Hỏa Gia Nhân “Kính Lý Quan Hoa” – Theo đuổi ảo ảnh

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân là quẻ số 37 trong số 64 quẻ dịch. Quẻ này có điềm “Theo đuổi ảo ảnh”, là quẻ xấu. Ý nghĩa: xuất hành bất lợi, bệnh tật không khỏi, cầu lộc cầu danh không

Quẻ Dịch số 36: Địa Hỏa Minh Di “Quá Hà Sách Kiều” – Vô cùng khó khăn

Quẻ Dịch số 36: Địa Hỏa Minh Di “Quá Hà Sách Kiều” – Vô cùng khó khăn

Quẻ Địa Hỏa Minh Di đứng số 36 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Hỏa Minh Di có điềm “Vô cùng khó khăn”, là quẻ hung trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, cãi cọ liên miên, mọi

Quẻ Dịch số 35: Hỏa Địa Tấn “Sử Địa Đắc Kim” – Vận đỏ sắp đến

Quẻ Dịch số 35: Hỏa Địa Tấn “Sử Địa Đắc Kim” – Vận đỏ sắp đến

Quẻ Hỏa Địa Tấn đứng số 35 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Địa Tấn có điềm “Vận đỏ sắp đến”, là quẻ tốt khi gieo quẻ Kinh dịch. Cãi cọ tiêu tan, đi kiện có lí, kinh

Quẻ Dịch số 34: Lôi Thiên Đại Tráng “Công Sư Đắc Mộc” Vận khí sắp lên

Quẻ Dịch số 34: Lôi Thiên Đại Tráng “Công Sư Đắc Mộc” Vận khí sắp lên

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng đứng số 34 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ này có điềm “Vận khí sắp lên”, là một quẻ tốt trong kinh dịch. Xuất hành cát lợi, bệnh tật tiêu tan, buôn bán đắc

Chat ngay